• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Pamiętaj o rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

ms
21-04-2015, 07:47
Pamiętaj o rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą Ograniczony czas na zmiany w rejestrze (foto: freedigitalphotos)
Podmiot wykonujący działalność leczniczą, a takim może być przecież lekarz dentysta, wpisany do rejestru jest zobowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany w danych objętych rejestrem w ciągu 14 dni od dnia ich powstania.

W przypadku niezgłoszenia takiej zmiany, organ prowadzący rejestr może, w wyniku decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzja taka ma charakter natychmiastowej wykonalności.

Obowiązek ten wynika z art. 107 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.).

Zgodnie z art. 25 tej ustawy, kierownik podmiotu leczniczego, nie później niż w ciągu siedmiu dni od zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych; powinien przekazywać organowi prowadzącemu rejestr - Okręgowej Izbie Lekarskiej, dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH