• jobDent jobDENT
    giełda pracy

    najnowsze oferty pracy

    Szukam pracy

  • kursDent kursDENT
    szukaj szkoleń
PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Pacjent "kolejkowy" ma dwa tygodnie na dostarczenie oryginału skierowania

rynekzdrowia.pl/jsz
14-01-2015, 08:03
Pacjent Przepis od 2015 r. wprowadziła nowelizacja ustawy zdrowotnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1138).
Pacjent, który zostanie wpisany na listę oczekujących na świadczenie, ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę.

Taki przepis od 2015 r. wprowadziła nowelizacja ustawy zdrowotnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1138).

Skierowanie do szpitala może wystawić każdy lekarz, natomiast do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej tylko lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Termin 14 dni roboczych liczony jest zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, tj.: do terminu nie jest wliczany dzień dokonania wpisu na listę oczekujących, termin kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeśli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa następnego dnia; w przypadku przesłania skierowania pocztą - liczy się data nadania listu.

Jeśli pacjent nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, zostanie skreślony z listy oczekujących, a świadczeniodawca zwraca mu oryginał skierowania.

Pacjent nie zostanie skreślony z listy oczekujących, jeśli uprawdopodobni, że niezgłoszenie się na wizytę nastąpiło z powodu siły wyższej (powszechnie przyjęte rozumienie siły wyższej: zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia).

Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących pacjent jest obowiązany zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia. Wniosek musi zawierać uzasadnienie przyczyny niestawienia się w ustalonym terminie.

Źródło: rynekzdrowia.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   kolejki oczekujących   skierowanie  

POLECAMY W SERWISACH