PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Pacjent dostanie po 7 tys. zł za każdy niepotrzebnie wyrwany ząb

ms
01-06-2016, 11:32
Pacjent dostanie po 7 tys. zł za każdy niepotrzebnie wyrwany ząb Pieniądze za wyrwane zęby (foto: pixabay)
Matka niepełnosprawnego chłopca domagała się przed sądem 328,3 tys. zł za to, że bez jej zgody usunięto dziecku 14 zębów, które nadawały się do leczenia. Sąd przyznał jej łącznie 99 tys. zł.

Poradnia Stomatologiczna nie czuje się winną
W ocenie przedstawicieli, realizującej usługę Poradni Stomatologicznej Wojewódzkiego Szpitala - nie popełniono błędu medycznego, ani uchybienia, zęby bowiem nie nadawały się do leczenia zachowawczego, a matka wyraziła zgodę na zabieg kompleksowego leczenia zębów syna oraz na wykonanie wszelkich ewentualnych dodatkowych zabiegów, które podczas operacji podstawowej w znieczuleniu ogólnym okażą się konieczne.

Matka zbulwersowana usunięciem aż 16 zębów
W czasie zabiegu usunięto chłopcu aż 16 zębów, nie było wskazań do usunięcia 14 zębów, które się do tego nie kwalifikowały – twierdzi matka skarżąca poradnię stomatologiczną .

Problemy po ekstrakcji
Po zabiegu usunięcia zębów chłopak nie chciał chodzić do szkoły, ani się uczyć, był „nie do życia”, nie chciał się bawić z młodszym bratem, zamknął się w sobie, nie reagował na polecenia, był nadmiernie senny, smutny, apatyczny, nie chciał rozmawiać, pojawiło się moczenie nocne.

Z uwagi na usunięcie zębów pacjent: nie może gryźć, je powoli, połyka większe kawałki pożywienia, nie może spożywać twardych produktów, wymaga, aby wszystko kroić mu na drobne części.

Ocena biegłych
Biegły uznał, że do usunięcia w szczęce  prawej kwalifikowały się zęby 6 i 7, w lewej zęby 5 i 7, w żuchwie po stronie prawej ząb 7 a po stronie lewej 6 i 7, gdyż w zębach tych istniał problem przewlekłego zapalenia okołozębowego.

Rokowania na przyszłość
Uzupełnienie braków w uzębieniu możliwe jest w postaci protezy ruchomej lub implantów, z tym, że wybór metody zależy od ilości i jakości kości oraz stanu zdrowia psychicznego. U każdego pacjenta korzystniejsze jest stosowanie uzębienia stałego, opartego na własnych zębach lub wszczepach od uzupełnienia ruchomego. Uzupełnienie braków zębowych poprawi możliwości żucia pokarmów i wpłynie na lepsze samopoczucie powoda.

W przypadku powoda można spodziewać się trudniejszej adaptacji do szczęki ruchomej, a nawet negację i opór przed jej stosowaniem. Ponadto dla osoby o takim stopniu niepełnosprawności dużo trudniejsze może być korzystanie na co dzień ze szczęki ruchomej, może ją wypluwać, gubić, nieumiejętnie używać, nieodpowiednio dbać o higienę.

U powoda nie istnieje możliwość wprowadzenia wszczepów preprotetycznych. Wymaga on leczenia operacyjnego wady szczęki, poprawienia warunków kości poprzez wykonanie zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej.

Koszty przyszłego leczenia
Leczenie przygotowujące do implantacji może być wykonane jedynie odpłatnie, NFZ nie pokrywa tego typu leczenia. Czas od rozpoczęcia leczenia do zakończenia uzupełnieniami protetycznymi na wszczepach wynosi ok. roku . Koszt wstawienia 9 implantów u powoda wynosi ok. 41 tys. zł.

SŁOWA KLUCZOWE
błąd dentysty   sąd  

POLECAMY W SERWISACH