PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Ortodontyczna opieka nad dziećmi nowe warunki programów zdrowotnych

10-12-2012, 05:26
Ortodontyczna opieka nad dziećmi program zdrowotny (foto: infoDENT24.pl)
Ortodontyczna opieka nad dziećmi program zdrowotny (foto: infoDENT24.pl)
Wśród świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych jest także Ortodontyczna opieka nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki. Nowe warunki realizacji tego typu usług określone zostały w rozporządzeniu ministra zdrowia z 6 grudnia 2012 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

Pomimo wejścia w życie tego rozporządzenia - ci, którzy nie spełniają warunków realizacji świadczeń gwarantowanych, ale z którymi zawarto umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres dłuższy niż do 31 grudnia 2013 r., mogą realizować świadczenia gwarantowane i to na warunkach określonych w uprzednio zawartej umowie, nie dłużej jednak niż do końca 2013 r. Przepisy rozporządzenia wejdą w życie z dniem ogłoszenie go w Dzienniku Ustaw z mocą od 1 lipca 2012 r.

Oto nowe warunki

  Lp.

   Nazwa programu zdrowotnego

 5

   Ortodontyczna opieka nad dziećmi z wrodzonymi wadami      części twarzowej czaszki

  Zakres świadczenia

  gwarantowanego

 Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych

  Świadczeniobiorcy

   Świadczeniodawcy

1

2

3

Program obejmuje specjalistyczne leczenie ortodontyczne populacji osób z wrodzonymi wadami rozwojowymi typu rozszczep podniebienia pierwotnego lub  wtórnego oraz anomalie twarzy w zakresie zależnym od rozwoju I i II łuku skrzelowego i ograniczenie u nich zniekształceń morfologiczno czynnościowych w tym zakresie.

1. Kryteria kwalifikacji

Do leczenia w ramach programu kwalifikuje się świadczeniobiorców:

1) z całkowitym jedno- lub obustronnym rozszczepem podniebienia, zgodnie z następującymi kryteriami kwalifikacyjnymi:

a) w okresie przedoperacyjnym:

szeroka szczelina, znacznie wysunięta kość przysieczna,

b) w okresie pooperacyjnym:

zgryz krzyżowy częściowy boczny łącznie ze zgryzem krzyżowym częściowym przednim lub niedorozwojem przedniego odcinka szczęki u świadczeniobiorców Q37.1 oraz obustronny zgryz krzyżowy częściowy boczny u świadczeniobiorców Q37.0;

2) z rozszczepem podniebienia pierwotnego obustronnym Q36.0,

 pośrodkowym Q36.1,

jednostronnym Q36.9, zgodnie z następującymi kryteriami kwalifikacyjnymi:

a) odwrotny nagryz poziomy pojedynczych siekaczy lub zgryz krzyżowy (boczny),

b) miernie nasilony odwrotny nagryz poziomy siekaczy i zębów bocznych,

c) znacznie nasilony odwrotny nagryz poziomy siekaczy,

odwrotny nagryz zębów bocznych i zgryz otwarty;

3) z innymi wadami wrodzonymi części twarzowej czaszki:

a) stwierdzone wady zgryzu współistniejące z innymi wadami wrodzonymi w obszarze głowy i szyi:

Zespołem Aperta, Zespołem Crouzona, Zespołem Downa, Zespołem Goldenhara, Syndromem Pierre-Robina, Zespołem obojczykowo - czaszkowym, Zespołem Treatcher-Collinsa, połowiczym niedorozwojem twarzy, dysplazją ektodermalną, wadami zgryzu u dzieci z porażeniem mózgowym, Zespołem długiej twarzy, ankylozą stawów skroniowożuchwowych, z osteochondrodysplazjami Q78 (cherubizm),

b) stwierdzone wady zgryzu zakwalifikowane do 5 stopnia zaburzeń na podstawie wskaźnika okluzyjnego (IOTN),

zgodnie z następującymi kryteriami kwalifikacyjnymi:

zaburzone wyrzynanie zębów (z wyjątkiem zębów trzecich trzonowych) na skutek stłoczeń, rozwojowych i umiejętnością leczenia aparatami stałymi zatrudnionych w wymiarze 1/2 etatu,

c) zapewnienie dostępu do:

lekarza specjalisty chirurgii szczękowej lub chirurgii szczękowo-twarzowej, lub chirurgii stomatologicznej,

lekarza specjalisty chirurgii plastycznej,

lekarza specjalisty audiologii i foniatrii,

osoby, która ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności logopedia obejmujące w programie nauczania co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii lub ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, lub ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii;

2) organizacja udzielania świadczeń:

poradnia ortodontyczna: 6 godzin dziennie - 5 dni w tygodniu,

w tym 1 dzień do godziny 18;

3) dostęp do badań:

dostęp do badań RTG lub radiowizjografii;

4) wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny

- w miejscu udzielania świadczeń.

przemieszczenia, obecności zębów nadliczbowych,

zagłębionych zębów mlecznych i innych przyczyn patologicznych,

hipodoncja zębów wymagająca odbudowy protetycznej (więcej niż jeden ząb w kwadrancie) i wcześniejszego leczenia ortodontycznego,

nagryz poziomy przekraczajacy 9 mm,

odwrotny nagryz poziomy

powyżej 3,5 mm z zaznaczoną niewydolnością mięśni i zaburzeniami mowy,

zagłębione zęby mleczne;

4) pacjenci, którzy ukończyli 18. rok życia, mogą kontynuować leczenie w przypadku udokumentowanego leczenia podjętego w ramach:

a) programu wielospecjalistycznej opieki nad dziećmi z całkowitym rozszczepem podniebienia pierwotnego lub wtórnego, realizowanego w latach 2000 -2002 przez ministra właściwego do spraw zdrowia, lub

b) programu ortodontycznej opieki nad dziećmi z całkowitym rozszczepem podniebienia pierwotnego  lub wtórnego, lub

c) programu ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki, realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, począwszy od 2004 r.

2. Okreslenie czasu leczenia w programie Od urodzenia do dnia operacji rozszczepu wargi: u dzieci z szerokimi rozszczepami i trudnościami pobierania pokarmu leczenie za pomocą płytki podniebiennej.

Od 1. do 3. roku życia:

Masaż wargi, kontrola stanu uzębienia i zgryzu, zachowanie wysokiego standardu higieny jamy ustnej, leczenie zgryzów krzyżowych w przypadku rozszczepów. W przypadku wad zgryzu towarzyszących innym wadom rozwojowym twarzowej części czaszki:

kontrola stanu uzębienia i zgryzu, mioterapia, korekta guzków zębów mlecznych.

Od 3. do 7. roku życia:

Korekta wad zgryzu:

metafilaktyka (uproszczone metody: aparaty standardowe,

takie jak płytka przedsionkowa i standardowy korektor zgryzu trainer), leczenie czynnymi aparatami zdejmowanymi.

Zachowanie wysokiego

standardu higieny jamy ustnej.

Od 8. do 10. roku życia:

Leczenie zaburzeń zębowo zgryzowych aparatami zdejmowanymi, w tym aparatami standardowymi i czynnościowymi.

W leczeniu tych zaburzeń mogą być stosowane aparaty stałe grubołukow

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
newsDENT   ortodoncja   programy rządowe   Wydarzenia  

POLECAMY W SERWISACH