PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

ORL kieruje na doszkolenie

10-07-2013, 00:01
ORL kieruje na doszkolenie (foto: Fotolia/PTWP)
ORL kieruje na doszkolenie (foto: Fotolia/PTWP)
Czy okręgowa rada lekarska ma prawo kierować lekarza dentystę na kurs doszkalający i jakie mogą być przyczyny takiej decyzji?

To dość nietypowa historia. Otóż kierownik przychodni stomatologicznej, poinformował jedną z okręgowych rad lekarskich, że lekarka dentystka, która pod jego opieką odbywała staż, nie powinna przyjmować pacjentów, a to ze względu na fakt, że nie posiadła w wystarczającym stopniu znajomości języka polskiego, a w związku z tym kontakt z osobami leczonymi nie zapewnia w wystarczającym stopniu ich bezpieczeństwa. Podobne stanowisko zaprezentowała koordynator stażu wyrażone w opinii zawodowej zawartej w karcie stażu podyplomowego lekarki.

Na doniesienie to zareagowała ORL, ustanawiając komisję, która miała zweryfikować zarzuty. Po przeprowadzeniu rozmowy wyjaśniającej z oskarżoną lekarką członkowie komisji doszli do wniosku, iż zarzuty są uprawnione, a zatem należy wysłać dentystkę na trzymiesięczny kurs doszkalający. Komisja jednoznacznie stwierdziła trudności w porozumiewaniu się przez lekarkę w języku polskim oraz jej problemy z nazewnictwem niektórych procedur stomatologicznych.

Z takim werdyktem nie zgodziła się lekarka, która wniosła odwołanie do NRL, a po utrzymaniu przez tę instancję decyzji ORL - do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wyrok WSA był niekorzystny dla skarżącej. Sędziowie uznali, że w kompetencji samorządu lekarskiego jest weryfikacja przydatności lekarza dentysty do zawodu. W tym konkretnym przypadku WSA uznał, że lekarz dentysta ma obowiązek stawienia się przed komisją, a w razie nieusprawiedliwionej absencji lekarza lub uchylania się od uczestnictwa w uzupełniającym przeszkoleniu - okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę o zawieszeniu lekarza w prawie wykonywania zawodu lub o ograniczeniu wykonywania określonych czynności medycznych (do czasu zakończenia przeszkolenia).

W ocenie sędziów, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i zawodzie dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.), jeżeli okręgowa rada lekarska stwierdzi, że istnieje uzasadnione podejrzenie niedostatecznego przygotowania zawodowego lekarza, ma prawo powołać komisję złożoną z lekarzy o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, która wyda opinię o przygotowaniu zawodowym lekarza. W tym konkretnym przypadku opinia była negatywna. Doszkolenie miało uzasadnienie.

Sygn. akt VII SA/Wa 1411/10

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
lexDENT   WSA   ORL   szkolenia   Wymogi - obowiązki   Szkolenie  

POLECAMY W SERWISACH