PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

OIL w Łodzi przypomina o obowiązku uaktualniania danych

smn
25-07-2016, 11:43
OIL w Łodzi przypomina o obowiązku uaktualniania danych Izby Lekarskie muszą mieć aktualne dane! (foto: pixabay)
W przypadku zmiany danych: osobowych, kontaktowych, dotyczących uzyskiwanych kwalifikacji oraz wykonywania zawodu lekarza dentysty należy poinformować odpowiednią izbę lekarską.

Obowiązek ten dotyczy następujących danych:
- zmiany imion i nazwiska (zmiana jest wpisywana w prawo wykonywania zawodu);
- uzyskania stopnia naukowego (zmiana jest wpisywana w prawo wykonywania zawodu);
- uzyskania specjalizacji (zmiana jest wpisywana w prawo wykonywania zawodu);
- uzyskania tytułu naukowego (zmiana jest wpisywana w prawo wykonywania zawodu);
- zmiany adresu zamieszkania ,numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej;
- zmiany adresu do korespondencji;
- podjęcia wykonywania zawodu;
- zaprzestania wykonywania zawodu na terenie RP;
- przejścia na emeryturę lub rentę;
- dokumentacji potwierdzającej wykonywanie zawodu lekarza dentysty.

Dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu lekarza dentysty:
- w przypadku stosunku pracy – świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy o pozostawaniu w stosunku pracy;
- w przypadku umowy cywilnoprawnej dotyczącej zatrudnienia – umowa oraz zaświadczenie wydane przez podmiot, z którym jest zawarta umowa, o realizowaniu (wykonaniu) tej umowy oraz wymiarze czasu pracy, (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o szkolenie lekarza) nie dotyczy kontraktu;
- w przypadku odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich – zaświadczenie wydane przez uczelnię medyczną o realizowaniu studiów;
- w przypadku umowy o porozumieniu z podmiotem leczniczym zawartej przez wolontariusza – umowa określająca okres, na jaki została zawarta i miejsce udzielania świadczeń oraz zaświadczenie wydane przez podmiot, z którym jest zawarta umowa, o realizowaniu (wykonaniu) tej umowy oraz wymiarze czasu pracy.

Więcej: oil.lodz.pl

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
dokumenty   OIL  

POLECAMY W SERWISACH