PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

OIL: lekarz ma obowiązek żądania dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie medycznych odpadów zakaźnych

OIL/jsz
10-07-2014, 12:32
OIL: lekarz ma obowiązek żądania dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie medycznych odpadów zakaźnych Gromadzenie dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie odpadów medycznych zakaźnych jest obowiązkowe - przekonują prawnicy (fot. PTWP)
W dyskusji dotyczącej obowiązkowi gromadzenia dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie odpadów medycznych zakaźnych wypowiedzieli się eksperci prawni Okręgowej Izby Lekarskiej w Opolu.

O problemie na łamach portalu informowaliśmy już wielokrotnie:

Masz już teczkę na potwierdzenia unieszkodliwienia odpadów medycznych?

Potwierdzenia unieszkodliwiania odpadów: jak często, w jakiej formie, jakiej treści

Gromadzenie potwierdzeń unieszkodliwienia odpadów medycznych - czy faktycznie obowiązkowe

Prawnicy z Opola przypominają, że na podstawie art. 95 ust. 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 r. poz. 13 z późn. zm.), posiadacz odpadów medycznych lub odpadów weterynaryjnych unieszkodliwiający te odpady jest obowiązany do prowadzenia procesów unieszkodliwiania oraz do ich monitoringu, z uwzględnieniem właściwości odpadów i charakteru procesu oraz zgodnie z wymaganiami i sposobami prowadzenia unieszkodliwiania odpadów, określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 11.

Prawnicy zwracają uwagę, że wobec użycia przez ustawodawcę słowa ,,obowiązany" posiadacz odpadów medycznych lub odpadów weterynaryjnych jest zobligowany nie tylko do unieszkodliwiania samych odpadów, ale także do prowadzenia procesów unieszkodliwiania oraz ich monitoringu.

Eksperci przypominają, iż zgodnie z ust. 13 niniejszego przepisu Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób wydawania dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie, terminy jego przekazywania oraz wzór tego dokumentu, kierując się potrzebą zapewnienia wiarygodnych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

- Skoro więc zgodnie z treścią art. 95 posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia procesów unieszkodliwiania, to niezbędnym wydaje się także potwierdzenie spełnienia powyższego obowiązku - zaznaczają w komunikacie prawnicy.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH