PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Odpowiedzialność lekarza dentysty za czynności wykonywane przez higienistkę stomatologiczną

ms
22-09-2017, 07:59
Odpowiedzialność lekarza dentysty za czynności wykonywane przez higienistkę stomatologiczną Aplikant radcowski Dariusz Wójcik (foto: archiwum)
Podczas dyskusji, która się rozwinęła w trakcie debaty „Czy polskie dzieci muszą być skazane na próchnicę?” (CEDE 2017 w Poznaniu) jedną z bardziej emocjonujących kwestii, poruszających zarówno słuchaczy jak i prelegentów, było zagadnienie związane z  odpowiedzialnością lekarza dentysty za czynności wykonywane przez higienistkę stomatologiczną. Pogłębiamy ten temat.

Podczas debaty „Czy polskie dzieci muszą być skazane na próchnicę?” kwestię tę wyjaśnił uczestnikom debaty radca prawny Michał Grabiec, który z uwagi na ograniczony czas dyskusji przedstawił jedynie najistotniejsze zagadnienia praktyczne. Dla wszystkich, tych którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie odpowiedzialności lekarza dentysty – przedstawiamy poszerzoną opinię prawnika Dariusza Wójcika*.

Brak precyzyjnych regulacji
W przepisach prawa brak jest precyzyjnych i usystematyzowanych uregulowań zakresu możliwych czynności wykonywanych przez higienistki stomatologiczne.

Przykładowo, zakres kompetencji ratowników medycznych (określonych w ustawie z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym) został szczegółowo opisany w akcie prawnym i zawiera konkretne czynności, które mogą być przez ratowników wykonywane.

Z uwagi na swoistą lukę w praktyce przyjęło się, iż zakres uprawnień i zadań higienistki stomatologicznej w sposób pomocniczy określa podstawa programowa kształcenia zawodowego. Higienistka stomatologiczna, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, powinna być przygotowana do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżąca konserwacja sprzętu;
2) organizowanie prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii;
3) wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego;
4) wykonywanie wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty.

Kluczowym, z punktu widzenia odpowiedzialności lekarza, jest prowadzenie przez higienistkę stomatologiczną działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia.

Nadzór lekarza dentysty, a jego obecność w miejscu wykonywania zabiegu
Przeważający pogląd przedstawicieli prawa stanowi, że wykonywanie nadzoru przez lekarza dentystę wiąże się z jego bezpośrednią obecnością w miejscu, w którym zabieg jest wykonywany. W sytuacji, gdy higienistka stomatologiczna wykonuje zabieg np. usuwania kamienia nazębnego, lekarz dentysta, który wydał takie zalecenie powinien być obecny w miejscu wykonywania czynności przez higienistkę stomatologiczną.

W mojej ocenie, bezpośrednia obecność lekarza w miejscu, w którym zabieg jest wykonywany nie powinna być ograniczona wyłącznie do gabinetu dentystycznego lecz powinna być traktowana szerzej poprzez bezpośrednią obecność lekarza dentysty w klinice, przychodni dentystycznej (budynku, w którym mieści się gabinet).

POLECAMY W SERWISACH