PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Odpady medyczne bez żadnych reguł?

ms
18-03-2016, 08:34
Odpady medyczne bez żadnych reguł? Gdzie są przepisy o odpadach medycznych? (foto: pixabay)
Minister zdrowia powinien jak najszybciej wydać regulacje wskazujące na sposób postępowania z odpadami medycznymi, bo w zasadzie takich przepisów nie ma.

23 stycznia 2013 r. zaczęła obowiązywać ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), tzw. nowa ustawa o odpadach. Regulacje te zastąpiły dotychczas obowiązującą ustawę z 2001 r. Szereg kwestii "technicznych", w tym dotyczących odpadów, regulowały akty wykonawcze m.in. rozporządzenie z 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r. nr 139, poz. 940).

Na podstawie art. 250 ust. 1 „nowej" ustawy o odpadach - przepisy wykonawcze, wydane w oparciu o „starą” ustawę - zachowywały moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie „nowej” ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowej, a więc do 23 stycznia 2016 r. Data ta minęła, a stosowne rozporządzenie nie ujrzało światła dziennego.

Nie ma zatem obowiązujących przepisów, które określałyby m.in.:
- tryb postępowania z odpadami medycznymi, powstałymi w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania;
- zasady zbierania i czasowego magazynowania odpadów medycznych przed poddaniem odpadów procesowi unieszkodliwiania, a w przypadku braku takich możliwości - przed ich przetransportowaniem do miejsca unieszkodliwiania;
- warunki transportu wewnętrznego odpadów medycznych w obiektach, w których udziela się świadczeń zdrowotnych lub prowadzi badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny (transport wewnętrzny odpadów medycznych).

W tej sytuacji posłanka Józefa Szczurek – Żelazko chce wiedzieć, czy w najbliższym czasie minister zdrowia przewiduje uregulowanie tych kwestii, które przecież są zasadnicze dla funkcjonowania podmiotów leczniczych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH