• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Od 1 stycznia 2016 r. e-zwolnienia. Na jakich zasadach?

ms
26-08-2015, 15:57
Od 1 stycznia 2016 r. e-zwolnienia. Na jakich zasadach? Nadciągają e-zwolnienia (foto: sxc.hu)
Od 1 stycznia 2016 r. lekarze i lekarze dentyści będą mogli wystawiać zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy w formie elektronicznej. Bez paniki jednak: na dotychczasowych zasadach można wystawiać zwolnienia do końca 2017 r.

Wynika to, z ogłoszonej 30 lipca 2015 r., nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r., poz. 1066).

O zasadach takich zwolnień przypomina adw. Damian Konieczny, z Biura Prawnego OIL w Gdańsku.

Wystawianie e-zwolnień
W celu wystawiania zaświadczeń należy utworzyć profil informacyjny w bezpłatnym systemie udostępnionym przez ZUS.

Zaświadczenia będą miały formę dokumentu elektronicznego podpisywanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (płatny) lub podpisem ePUAP (bezpłatny).

System będzie pobierał dane m.in. z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych oraz Centralnego Rejestru Płatników Składek.

Obowiązkiem lekarza, lekarza dentysty będzie weryfikacja, na podstawie rozmowy z pacjentem, aktualności pozyskanych danych.

Po wystawieniu zaświadczenia lekarz, lekarz dentysta przekazuje je elektronicznie na skrzynkę podawczą ZUS.

ZUS następnego dnia po otrzymaniu zaświadczenia będzie je samodzielnie przekazywał do płatnika składek w formie elektronicznej (z wyłączeniem danych o numerze statystycznym choroby).

Wydruk zaświadczenia
W dwóch przypadkach, pomimo wystawienia zaświadczenia w formie elektronicznej, lekarz, lekarz dentysta będzie zobowiązany do sporządzenia jego wydruku:
- na żądanie pacjenta (ubezpieczonego),
- w sytuacji, gdy płatnik składek nie posiada profilu informacyjnego na portalu ZUS (dotyczy to najczęściej najmniejszych pracodawców).

W takiej sytuacji, po wystawieniu zaświadczenia elektronicznego, lekarz, lekarz dentysta będzie zobowiązany do wydania pacjentowi wydruku recepty ze swoją pieczątką i podpisem.

Problemy techniczne
Jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie zaświadczenia w formie elektronicznej nie będzie możliwe (np. brak dostępu do internetu, problemy z uwierzytelnieniem podpisu) lekarz, lekarz dentysta będzie mógł wystawić zaświadczenie z użyciem formularza elektronicznego. Recepta taka (po wydrukowaniu oraz złożeniu pieczątki i podpisu) będzie równoważna z zaświadczeniem elektronicznym.

W ciągu trzech dni roboczych od usunięcia problemów technicznych lekarz, lekarz dentysta będzie zobowiązany do przekazania zaświadczenia w formie elektronicznej do ZUS.

Błąd w zaświadczeniu
W razie zauważenia przez lekarza, lekarza dentystę błędu w wystawionym zaświadczeniu albo poinformowania go o tym fakcie. W ciągu trzech dni roboczych będzie on zobowiązany do przekazania do ZUS elektronicznej informacji o nieważności zaświadczenia i wystawienia nowego zaświadczenia.

Jednocześnie lekarz, lekarz dentysta jest zobowiązany do poinformowania pacjenta o nieważności zaświadczenia i ewentualnego wydania mu wydruku nowego zaświadczenia.

Okres przejściowy
Ustawodawca przewidział jednocześnie długi okres przejściowy (do 31 grudnia 2017 r.), w trakcie którego lekarze będą mogli wystawiać zaświadczenia na dotychczasowych zasadach.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy zmieniającej, w takim wypadku lekarz, lekarz dentysta  będzie jedynie zobowiązany do poinformowania pacjenta o konieczności dostarczenia zwolnienia do płatnika składek w terminie siedmiu dni od momentu jego otrzymania.

Ponadto w okresie przejściowym lekarze, lekarze dentyści dotychczas upoważnieni do wystawiania zaświadczeń nie muszą składać do ZUS oświadczenia obejmującego zobowiązanie do przestrzegania zasad ich wystawiania. Dotychczasowe umowy w tym okresie pozostaną zatem w mocy.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
ZUS   zwolnienie lekarskie   OIL w Gdańsku  

POLECAMY W SERWISACH