PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Ocena wątku stomatologicznego w projekcie ustawy o zdrowiu uczniów

ms
26-10-2017, 10:50
Ocena wątku stomatologicznego w projekcie ustawy o zdrowiu uczniów Dentyści bliżej dzieci? (foto: pixabay)
Analizę założeń do projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w  wieku szkolnym (w części dotyczącej opieki stomatologicznej) przedstawił Andrzej Cisło, wiceprezes WIL i przewodniczący KS tej izby.

Autor na Autonomii Stomatologów podaje szczegóły legislacyjnych propozycji. 

Pozytywnie należy ocenić:
- odejście od sygnalizowanej wcześniej zasady, że w każdej szkole musi być gabinet stomatologiczny,
- ideę  rozdziału kompetencji zespołu odpowiedzialnego za koordynację opieki nad uczniami.

Na tym etapie powinno jednak już się określić zasady współpracy szkoły z gabinetem mieszczącym się poza szkołą, a przede wszystkim tryb nawiązywania tej współpracy.

Po reformie systemu oświaty szkoły podstawowe to znów funkcjonować będą szkoły 8-klasowe , co  w każdym wypadku daje dużą zbiorowość uczniów. Tymczasem projekt konsekwentnie wspomina się o „gabinecie współpracującym” oraz o „lekarzu dentyście” - w liczbie pojedynczej.

Za niecelowe należałoby uznać przyporządkowanie jednej szkole jednego stomatologicznego  gabinetu współpracującego. Taki rozmiar zadania, jakiemu miałby sprostać jeden gabinet, może być znaczącym  czynnikiem zniechęcającym do ewentualnej współpracy.

W założeniach do projektu ustawy powinno być więc zaznaczone, że liczba pozaszkolnych gabinetów stomatologicznych, współpracujących ze szkołą nie będzie sztywno ustalana.

Konsekwencją zapisu o koordynującej roli pielęgniarki środowiska nauczania lub higienistki szkolnej powinno być powierzenie im zadania wyselekcjonowania grup dzieci i młodzieży według stopnia zagrożenia i - jak to jest ujęte w projekcie -„współpraca z lekarzem dentystą, wskazywanie rodzicom możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii oraz monitorowanie realizacji zaleceń lekarza dentysty”.

W ramach realizacji tych zadań pielęgniarka czy higienistka powinna wskazać  lub nawet pomóc w przejęciu ucznia w leczenie, przez dowolną placówkę stomatologiczną posiadającą umowę z NFZ. Wybór może i powinien odbywać się w porozumieniu z rodzicami lub opiekunami i uwzględniać np. miejsce leczenia rodzeństwa, całej rodziny, odległość gabinetu od miejsca zamieszkania ucznia itp.

Przy zadowalającej rentowności leczenia dzieci i młodzieży (a to, jako narzędzie wykonania ustawy należy bezwzględnie założyć), pozyskanie gabinetów stomatologicznych do współpracy ze szkołą nie powinno być problemem, o ile właśnie intensywność tej współpracy będzie mogła być  na bieżąco modyfikowana.

Kluczową sprawą będzie właśnie rentowność tego leczenia i działania w tym obszarze powinny przewidywać wzrost obecnie funkcjonującego współczynnika korygującego.  W tym wypadku należy się zastanowić, czy ustawą  o zdrowiu dzieci i młodzieży w  wieku szkolnym nie należałoby dokonać zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych poprzez zapisanie jako reguły, w akcie rangi ustawowej współczynnika korygującego dla  świadczeń udzielanych dzieciom i młodzieży, z jednoczesną delegacją dla ministra zdrowia lub prezesa NFZ do jego określania.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
dentysta w szkole   stomatologia dziecięca  

POLECAMY W SERWISACH