PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

O wyroku w sprawie choroby zawodowej dentystki zadecydowały terminy

WSA/ms
06-10-2014, 13:19
O wyroku w sprawie choroby zawodowej dentystki zadecydowały terminy W sądzie najważniejsze są terminy (foto: sxc.hu)
Wniosek dentystki o uznanie nękających ją dolegliwości - jako choroby zawodowej - odrzucony został przez inspektora sanitarnego. Sprawa trafiła do wojewódzkiego sądu administracyjnego (sąd I instancji), sądu II instancji i w końcu do sądu apelacyjnego. We wszystkich przypadkach podtrzymane zostało stanowisko inspektora sanitarnego. Podstawowe argumenty dotyczyły tego kiedy pojawiły się wszystkie istotne w sprawie dowody i czy zostały zgłoszone w postępowaniu sądowym w odpowiednim czasie.

Dentystka zarzuciła analizującym sprawę, że w czasie jej pobytu w Klinice Chorób Zawodowych nie została przebadana znaczna część preparatów, które stosuje w pracy zawodowej. Ponadto - w ocenie dentystki - już po rozpatrzeniu sprawy doszło do pogorszenia jej stanu zdrowia m.in. niewydolności dróg oddechowych, zwiększyły się także dolegliwości skóry. Kobieta uważała, że okoliczności te nie były znane organowi orzekającemu, ponieważ zostały stwierdzone po wydaniu orzeczenia - w czasie pobytu w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc oraz w Klinice Alergologii i Chorób Wewnętrznych.

Nowe okoliczności bez znacznia, bo faktycznie nie są nowymi okolicznościami  

Wobec takiego wniosku inspektor sanitarny przesłał do instytutu i kliniki prośbę o wydanie opinii, czy rozpoznane schorzenia można zakwalifikować jako nowe okoliczności istotne dla sprawy.
Obje placówki medyczne wydały opinie, stwierdzające, iż przesłane dokumenty, nie wnoszą nic nowego do postępowania diagnostyczno - orzeczniczego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej układu oddechowego oraz skóry i nie dają podstaw merytorycznych do weryfikacji dotychczasowych orzeczeń.

Najważniejszy termin  

Najważniejszy w tej sprawie okazał się fakt, iż wysuwająca skargę kobieta uchybiła jednomiesięcznemu terminowi do złożenia podania o wznowienie postępowania (licząc od dnia, w którym dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania).
Zdaniem dentystki, jej dolegliwości istniały w momencie wydawania decyzji ostatecznej w postępowaniu administracyjnym, ale nie były organowi administracyjnemu znane skoro zapadła decyzja o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.
Sąd II instancji oddalił skargę wyrokując, że to dentystka musi udowodnić, kiedy dowiedziała się o okolicznościach stanowiących podstawę do wznowienia postępowania oraz że jej podanie o wznowienie tego postępowania wpłynęło przed upływem jednomiesięcznego terminu od wyjścia na jaw nowych okoliczności.

Sąd apelacyjny WSA w Warszawie wydał wyrok, w którym podkreślił, że wszczęcie postępowania w sprawie, jest nieuzasadnione, gdyż doszło do uchybienia terminu, Sędziowie uznali, iż tzw. nowe okoliczności były znane skarżącej w toku postępowania przed sądem I instancji, a następnie przed sądem II instancji. Prawomocny wyrok oddalający skargę oznacza, iż kontrolowana przez sąd decyzja nie jest prawnie wadliwa, a zatem ograniczona jest możliwość zmiany lub uchylenia takiej decyzji w trybach nadzwyczajnych.
Wznowienie postępowania administracyjnego, zakończonego decyzją ostateczną, co do której sąd administracyjny oddalił skargę, jest dopuszczalne tylko w przypadku, jeżeli przesłanki wznowienia zostaną ujawnione po wyroku sądowym, a tak w tej sprawie nie było.

sygn. akt VII SA/Wa 65/09

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
emerytura   wyrok   WSA   choroba zawodowa  

POLECAMY W SERWISACH