PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

O wynikach ankiety infoDENT24.pl - podczas Komisji Kształcenia NRL

ms
17-12-2014, 11:14
O wynikach ankiety infoDENT24.pl - podczas Komisji Kształcenia NRL Komisja Kształcenie NRL
Żywe reakcje wyzwoliły wyniki ankiety infoDENT24.pl, PTSS i BAD „Trudne początki, czyli dentyści na progu kariery", które dzięki uprzejmości prezydium NRL podczas obrad Komisji Kształcenia NRL (12 grudnia 2014 r.) mógł w skrócie przedstawić lek. dent. Maciej Michalak, prezes zarządu BE ACTIVE DENTIST.

Dr n. med. Konstanty Radziwiłł, sekretarz NRL odniósł się do tego fragmentu ankiety, w którym 94,6 proc. ankietowanych lekarzy dentystów i studentów wydziałów stomatologicznych opowiedziało się za przywróceniem stażu podyplomowego. W jego opinii, tak jednoznacznie wskazanie jest wystraczającym powodem, aby wznowić działania optujące za powrotem stażu podyplomowego. Sprawę tę powinno postawić się wśród najistotniejszych problemów do rozwiązania. - Chodzi tu o rację stanu, o przyszłość polskiej stomatologii - przekonywał Konstanty Radziwiłł.

Przewodniczący obradom prof. dr hab.n.med. Jerzy Kruszewski przypomniał przy okazji, że to właśnie młodzi lekarze opowiadali się za likwidacją stażu podyplomowego, to oni wskazywali, że okres ten nie sprzyja intensywnej nauce, jest po prostu marnotrawiony.
W kuluarach padały jednak głosy, z których wynikało, że takie podejście nie cechowało z pewnością lekarzy dentystów, dla których taka forma przygotowania do samodzielnego wykonania zawodu była optymalna.

Kontrowersje wzbudził także ten fragment ankiety, z którego wynikało, iż prawie wszyscy pytani opowiedzieli się za jawnością pytań LDEK i PES.
- To nie jest możliwe, ze względu na ograniczenia zapisane w ustawach - oponował prof. Mansur Rahnama, konsultant krajowy z zakresu chirurgii stomatologicznej. - Taką interpretację przedstawiają prawnicy z Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Zmiany muszą być poprzedzone weryfikacją ustawowych przepisów - dowodził prof. Mansur Rahnama.

Prof. Jerzy Kruszewski przyznał, że sprawa jest skomplikowana, zważywszy chociażby na aspekt prawa autorskiego, z tym jednak, że nad tymi problemami powinno się pochylić. - W banku CEM jest po kilka tysięcy pytań w każdej ze specjalności, obejmujących cały materiał dydaktyczny. Można by te pytania opublikować. Kwerenda do kolejnej sesji egzaminacyjnej polegałaby na dodaniu 10 - 20 pytań związanych z najnowszymi, ostatnio prezentowanymi w nauce zagadnieniami, natomiast twardy materiał mógłby pochodzić z pytań banku. Teraz, szczególnie w wąskich specjalnościach osoby piszące pytania muszą wykazać się niebywałą inwencją, aby przedstawić coś unikatowego. - Jeśli chodzi o przepisy prawa, to zdanie prawników co do ustawowych ograniczeń jest podzielone, należałoby zapytać specjalistów, czy interpretacja, którą przedstawia CEM jest właściwa - zastanawiał się prof. Jerzy Kruszewski.

Uczony, pełniący rolę moderatora dyskusji, wskazał że są plusy i minusy obecnej sytuacji, ale trzeba pamiętać, iż możliwą do zastosowania drogą jest wyjście z polskiego systemu egzaminacyjnego i oparcie się o testy międzynarodowe. Wiele specjalności ma taką możliwość. Kierunek ten podjęli anestezjolodzy i urolodzy. Alergologia zapewne podąży tą samą drogą. Pamiętajmy, że pytania przygotowane przez europejskie towarzystwa naukowe są publikowane - dodał prof. Jerzy Kruszewski.

Prof. dr hab. n. med. Teresa Bachanek, członek Komisji Kształcenia NRL oraz prezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej „Sapientia", zwróciła uwagę na fakt, że chociaż faktycznie liczba miejsc na wydziałach stomatologii uniwersytetów medycznych w ostatnich latach rośnie (mówił o tym Maciej Michalak, przytaczając dane NRL) , to efekt taki spowodowany jest przede wszystkim dużą dynamiką szkolących się na zasadach komercyjnych w języku angielskim. Studenci ci jednak kończą naukę i wyjeżdżają z Polski, w zasadzie nie stanowią konkurencji dla rodzimych lekarzy dentystów. Prof. dr hab. n. med. Teresę Bachanek zaniepokoił wątek ankiety dotyczący pokrywania kosztów realizowania specjalizacji przez samych lekarzy dentystów. -To świetna podpowiedź dla Ministerstwa Zdrowia i powód, aby zmienić nastroje w tym zakresie - przestrzegła Teresa Bachanek.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH