PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

O ograniczeniach w stosowaniu amalgamatu stomatologicznego

ms
29-02-2016, 08:09
O ograniczeniach w stosowaniu amalgamatu stomatologicznego Rtęć w wypełnieniach amalgamatowych problem do rozwiązania (źródło: Wikipedia)
Zastrzeżenia do projektu rozporządzenia Parlamentu i Rady Europejskiej w sprawie zmniejszenia niebezpieczeństwa skażenia rtęcią środowiska, wynikającego z używania jej w wypełnieniach amalgamatowych – zgłosiło Prezydium NRL.

Autorzy stanowiska zaznaczyli, że w zaprezentowanym poglądzie, uwzględnili ocenę problemu dokonaną przez KS NRL (nr 2/VII/2016).

„Tak” dla regulacji w zakresie amalgamatu, ale na poziomie państw członkowskich UE
Różnice pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie stosowania amalgamatu stomatologicznego, jego ilości, organizacji systemu opieki stomatologicznej i poziomu jej finansowania są nadal znaczące – w niektórych państwach stosowanie amalgamatu stomatologicznego jest zakazane (np. w Szwecji), a w niektórych znacznie ograniczone. Istotne różnice zachodzą zarówno odnośnie określonego przepisami prawa obowiązku wyposażenia gabinetów w separatory amalgamatu, jak i w zakresie faktycznego wyposażenia gabinetów w separatory, a także odnośnie związanych z tym kosztów.

Samorząd lekarski jest zdania, że każde państwo członkowskie powinno we własnym zakresie, uwzględniając krajowe potrzeby zdrowotne oraz organizację i zasady finansowania systemu opieki stomatologicznej, podejmować decyzje co do środków, jakie zamierza wdrażać w celu zmniejszenia stosowania amalgamatu stomatologicznego oraz ograniczania związanych z tym emisji rtęci.

Samorząd lekarski proponuje więc, aby przedstawiciele Polski opowiedzieli się za wyłączeniem regulacji dotyczących amalgamatu stomatologicznego z zakresu projektowanego rozporządzenia i przyjmowaniem takich regulacji na poziomie państw członkowskich Unii Europejskiej.

„Nie” dla rozwiązań obciążających właścicieli gabinetów dentystycznych
Zakłada się, że państwa członkowskie UE od 1 stycznia 2019 r. zastosują rozwiązania polegające na stosowaniu amalgamatu stomatologicznego wyłącznie w formie kapsułkowanej oraz na obowiązkowym wyposażeniu wszystkich gabinetów stomatologicznych w separatory amalgamatu.

W projekcie przyjęto zatem dwa, spośród dziewięciu środków wskazanych w międzynarodowej umowie w sprawie rtęci zwanej „konwencją z Minamaty”, i to rozwiązania, które stanowić będą bezpośrednie obciążenie organizacyjne i finansowe dla świadczeniodawców, a co za tym idzie w sposób pośredni obciążą pacjentów, podczas gdy nie wybrano żadnego z pozostałych działań, których realizacja należałaby do władz państwowych oraz podmiotów odpowiedzialnych za organizację i finansowanie świadczeń stomatologicznych, czy producentów wyrobów medycznych.

„Tak” dla materiałów alternatywnych wobec amalgamatu
Prezydium NRL uważa, że promowanie alternatywnych do amalgamatów materiałów do wypełnień i badania naukowe w zakresie tych materiałów, promocja zdrowia – rozwiążą problem w sposób zdecydowanie skuteczniejszy.

W opinii samorządu lekarskiego, najskuteczniejszą metodą redukcji stosowania amalgamatu stomatologicznego, jest wzmożenie działań, w szczególności profilaktycznych - w celu redukcji występowania choroby próchniczej w populacji, zapobiegania rozwojowi próchnicy pierwotnej.

SŁOWA KLUCZOWE
KS NRL   NRL   rtęć   amalgamat stomatologiczny  

POLECAMY W SERWISACH