PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

NSA o stomatologii: czym jest w ofercie harmonogram pracy dentysty

ms
30-05-2017, 11:14
NSA o stomatologii: czym jest w ofercie harmonogram pracy dentysty Harmonogram pracy dentysty w ofercie konkursowej (foto: pixabay)
Niewskazanie w harmonogramie czasu pracy lekarza to brak formalny czy uchybienie merytoryczne? Walka oferenta z NFZ oparła się o Naczelny Sąd Administracyjny.

W Podkarpackim OW NFZ w Rzeszowie prowadzone było postępowanie konkursowe w zakresie: świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej (ryczałt 12 godzin).

Skarżący: niedopuszczalne uzupełnienia formularza ofertowego w trakcie postępowania konkursowego
Skarżący podmiot w odwołaniu od rozstrzygnięcia postępowania konkursowego podniósł, że zwycięska oferta powinna była być odrzucona, gdyż nie spełniała warunków stawianych przepisami prawa, a ponadto zawierała nieprawdziwe oświadczenie oferenta o zapewnieniu personelu medycznego do realizacji oferty.

Według skarżącego, zwycięski oferent nie uzyskał wymaganego warunkami postępowania oświadczenia lekarza o zobowiązaniu się do udzielania świadczeń w ramach oferty.

We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy skarżący wskazał, że konkurencyjna oferta powinna zostać odrzucona z powodu uzupełnienia formularza ofertowego w trakcie postępowania konkursowego (podanie niewskazanego w ofercie czasu pracy lekarza). Nie miało to charakteru uzupełnienia braku formalnego, lecz stanowiło merytoryczną zmianę oferty.

NFZ: niewskazanie harmonogramu czasu pracy lekarza to brak formalny
Dyrektor Oddziału NFZ utrzymał w mocy zakwestionowane rozstrzygnięcie wskazując, że wybrana oferta dotknięta była brakiem formalnym, polegającym na niewskazaniu harmonogramu czasu pracy lekarza, a zatem słusznie wezwano oferenta o jej uzupełnienie. Nastąpiło to zgodnie z art. 149 ust. 3 ustawy w zw. z § 6 ust. 1 rozporządzenia ministra zdrowia z 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań (Dz. U. Nr 273, poz. 2719).

NFZ: harmonogram czasu pracy nie stanowi elementu niezmiennego w trakcie realizacji umowy
Świadczeniodawca może bowiem w jej trakcie dokonywać zmian w harmonogramie, po uprzednim zgłoszeniu - zgodnie z § 6 ust. 2 załącznika do rozporządzenia ministra zdrowia z 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484).

NFZ: świadczenie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych rządzi się swoimi prawami
Za bezzasadne dyrektor OW NFZ uznał zarzuty dotyczące czasu pracy pracowników wskazanych w ostatecznie wybranej ofercie, gdyż powołany przez skarżącego art. 97 ustawy z 15 kwietnia 2001 r. o działalności leczniczej - dotyczy czasu pracy tylko i wyłącznie pracowników w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy i nie ma zastosowania do osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, a na takiej właśnie podstawie (umowa zlecenia) wykonują swoje czynności lekarze wskazani w zwycięskiej ofercie.

SŁOWA KLUCZOWE
OW NFZ w Kielcach   NSA   czas pracy  

POLECAMY W SERWISACH