PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

NRL walczy o prawa pacjentów po ich śmierci

ms
29-10-2016, 11:11
NRL walczy o prawa pacjentów po ich śmierci Prawa pacjenta ograniczane (foto: pixabay)
Lekarz, lekarz dentysta mają obowiązek udzielenia informacji objętych tajemniczą lekarską, a dotyczących zmarłego pacjenta, jego bliskim (o ile sprzeciwu w tym zakresie nie wyrazi inna osoba bliska dla nieżyjącego). Taki stan prawny chce zmienić NRL.

Zasady udzielania informacji o zmarłym pacjencie, jak i to kto jest dla niego osobą bliską - ściśle określają przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ograniczających ochronę tajemnicy lekarskiej oraz uniemożliwiających pacjentowi decydowanie o osobach uprawnionych do dostępu do tajemnicy lekarskiej po jego śmierci – w imieniu NRL złożył jej prezes Maciej Hamankiewicz.

Okazuje się, że wyrażona pisemnie wola pacjenta, aby osobie należącej do kręgu osób bliskich, nie udostępniać informacji objętych tajemnicą lekarską po jego śmierci, nie jest dla lekarza w żaden sposób wiążąca.

Zdaniem NRL ograniczenie prawa pacjenta do prywatności oraz nałożenie na lekarzy obowiązku łamania tego prawa, poprzez ujawnienie tajemnicy lekarskiej, nawet wbrew jednoznaczniej woli zmarłego pacjenta stanowi zbyt daleko idącą, nieuzasadnioną i nieproporcjonalną ingerencję ustawodawcy w sferę praw i wolności obywateli.

W ocenie NRL, brak możliwości określenia przez pacjenta kręgu osób uprawnionych do dostępu do informacji objętych tajemnicą lekarską po jego śmierci oznacza zerwanie więzi zaufania łączącej pacjenta z lekarzem, która jest niezbędna dla prawidłowego leczenia.

Trudne do zaakceptowania przez NRL zmiany, wprowadzone zostały do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ustawą z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
pacjenci   NRL  

POLECAMY W SERWISACH