PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

NRL: sposób zawierania umów eliminuje z rynku wielu świetnych "jedynkowiczów"

jsz
27-03-2014, 13:32
NRL: sposób zawierania umów eliminuje z rynku wielu świetnych NRL: sposób zawierania umów eliminuje z rynku wielu świetnych "jedynkowiczów" (Fot. sxc.hu)
Powraca temat sposobu punktacji i oceny świadczeniodawców z pierwszym stopniem specjalizacji w procesie zawierania umów przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej utrwala on eliminację z życia zawodowego wielu doskonałych specjalistów, cieszących się zaufaniem pacjentów.
NRL chce pilnych zmian przepisów prawnych w zakresie warunków kontraktowania świadczeń zdrowotnych, w celu dopuszczenia do wykonywania świadczeń specjalistycznych lekarzy i lekarzy dentystów z I stopniem specjalizacji.

Zdaniem samorządu, utrzymanie przez Fundusz obecnego sposobu ocen konkursów pogłębia deficyt lekarzy specjalistów i prowadzi do znacznego ograniczenia dostępności do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych.

- Doświadczeni lekarze, którzy uzyskali na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów specjalizację I stopnia, powinni być traktowani, jako spełniający kryteria kwalifikacji niezbędnych do udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych - od dawna przekonuje samorząd lekarski.

Już kilkanaście miesięcy temu Naczelna Rada Lekarska zaapelowała aby Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził dziesięcioletni okres przejściowy umożliwiających wykonywanie świadczeń specjalistycznych medykom posiadającym pierwszy stopień specjalizacji.

- Niezbędne jest wprowadzenie na dziesięć lat okresu przejściowego, zmian warunków konkursowych, umożliwiających tej grupie zawodowej dalsze wykonywanie świadczeń specjalistycznych. Wielu, bowiem lekarzy o ogromnym doświadczeniu i dorobku zawodowym, cieszących się doskonałą opinią kolegów i zaufaniem pacjentów, legitymuje się uzyskaniem pierwszego stopnia specjalizacji - przekonują od długiego czasu przedstawiciele NRL.

Co istotne, okres przejściowy przyczyni się do zwiększenia liczby specjalistów, poprzez umożliwienie lekarzom z I stopniem specjalizacji uzupełnienia swoich kwalifikacji. Zdaniem samorządu, należy również uwzględnić dyspozycje art. 64 ust. 1 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty stanowiącego, że lekarz, który na podstawie dotychczasowych przepisów uzyskał specjalizacje I lub II stopnia w określonych dziedzinach medycyny w specjalnościach medycznych zachowuje tytuł i uprawnienia wynikające z uzyskania tych specjalizacji.

Zdaniem NRL, kryteria oceny ofert przyjęte w postępowaniach, sprzyjają eliminowaniu lekarzy z I stopniem specjalizacji, prowadząc w konsekwencji do pozbawiania medyków możliwości wykorzystania zdobytych umiejętności zawodowych, a nawet do utraty miejsc pracy. Punktacja ofert pomija zupełnie kwalifikacje, jakie „jedynkowicze" uzyskali w trakcie szkolenia i lat pracy.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NRL   kontraktowanie   jedynkowicze  

POLECAMY W SERWISACH