PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

NRL punktuje projekt wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia

NRL/szaft
25-08-2014, 09:21
NRL punktuje projekt wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia, zdaniem NRL, wymaga doprecyzowania (fot. Fotolia/PTWP)
Jak już wiadomo od dłuższego czasu, ci którzy będą chcieli pełnić funkcję konsultantów w dziedzinach stomatologicznych, zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i krajowym, będą musieli złożyć specjalne oświadczenie o braku konfliktów interesów. Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej, projekt należy dopracować.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca uwagę, że projektowane wzory oświadczeń, składanych przez konsultantów, zawierają odwołanie do szeregu pojęć mających znaczenie prawne np.: „działalność lecznicza", „działalność ubezpieczeniowa", „import równoległy produktu leczniczego".

- Pojęcia tego rodzaju powinny być podawane wraz ze wskazaniem przepisu zawierającego definicję takiego pojęcia w sposób, w jaki zostało to zrobione w załączniku nr 1 pkt. 14. W ocenie Prezydium, rozporządzenie powinno doprecyzowywać zapisy zawarte w ustawie z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia, a nie jedynie je wiernie kopiować - czytamy w stanowisku z 22 sierpnia 2014 r.

Według NRL, projekt rozporządzenia (dokładnie: projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia) nie wskazuje, czy w zakresie, w jakim pytania dotyczą przedsiębiorców, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji dotyczą one wyłącznie podmiotów polskich czy również zagranicznych.

Prezydium zaproponowało, aby z obowiązku informacyjnego wyłączyć posiadanie akcji dopuszczonych do publicznego obrotu.

Przedstawiciele samorządu lekarskiego zauważają, iż w wielu punktach załącznika nr 1 posłużono się określeniem „podmiotu wykonującego działalność" nie określając, czy należy mieć na uwadze przedmiot działalności tego podmiotu ujawniony w rejestrze przedsiębiorców, czy też działalność faktycznie przez określony podmiot prowadzoną.

- W praktyce dość często zdarza się, że przedmiot działalności przedsiębiorców wpisywany do rejestrów urzędowych jest znacznie szerszy niż faktycznie wykonywana przez tego przedsiębiorcę działalność. Brak precyzji rozporządzenia w tym zakresie może stwarzać konsultantom trudności w złożeniu oświadczenia - przekonuje Prezydium.

Wątpliwości dotyczą także załącznika nr 1 w pkt. 7, gdzie posłużono się określeniem „posiadania udziałów w spółdzielni", tymczasem w przypadku spółdzielni przepisy mówią o członkostwie, a nie o posiadaniu udziałów. Zdaniem NRL zaproponowany zapis jest nieprecyzyjny i osoba składająca oświadczenie może mieć trudność w jego wypełnieniu.

NRL uważa, że poważne wątpliwości rodzi nałożenie na konsultanta obowiązku złożenia oświadczenia czy podmiot, w którym wykonuje on działalność zarobkową, ma udziały lub akcje w innym podmiocie. Często pracownik albo zleceniobiorca nie ma wiedzy, czy jego pracodawca posiada udziały lub akcje w innym podmiocie, danych tych nie można zweryfikować także za pomocą Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego.

Niektóre elementy rozporządzenia, zdaniem Prezydium, nakładają na osobę składającą oświadczenie „niemożliwy do wykonania obowiązek". Występuje on m.in. w przypadku złożenia oświadczenia co do posiadania przez podmiot finansujący badania udziałów czy akcji w innym podmiocie lub obowiązek udzielenia informacji o udziałach lub akcjach posiadanych przez podmiot, na rzecz którego konsultant wykonuje zadania opiniodawcze i doradcze.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH