PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

NRL bezlitośnie o leczeniu stomatologicznym w szkole

ms
25-08-2015, 08:02
NRL bezlitośnie o leczeniu stomatologicznym w szkole Stomatologiczna opieka nad dziećmi (foto: pixabay)
Prezydium NRL pozytywnie oceniło zamysł wprowadzenia w życie zarządzenia prezesa NFZ, które ułatwiłoby leczenie stomatologiczne dzieci i młodzieży w szkołach. Co do idei, samorząd lekarzy i lekarzy dentystów jest na „tak”. Zdecydowanie gorzej wyglądają szczegóły, bo merytorycznych uwag do proponowanych przepisów jest tak wiele i są tak istotne, że autorom projektu wystawiają bardzo złą ocenę.

Prezydium NRL jest na „tak” co do pryncypiów, a mianowicie co do potrzeby określenia preferencji i dodatkowej punktacji dla oferentów ubiegających się o zawarcie umowy o leczeniu ogólnostomatologicznym dzieci i młodzieży do ukończenia osiemnastego roku życia.

Prezydium NRL jest również na „tak” co do pryncypiów, a mianowicie co do potrzeby określenia preferencji i dodatkowej punktacji dla oferentów ubiegających się o zawarcie umowy o świadczenie ogólnostomatologiczne, a posiadających, zawarte z dyrektorem placówki oświatowej, porozumienie o współpracy w zakresie obejmowania opieką stomatologiczną populacji uczniów uczęszczających do tej placówki oraz dysponujących gabinetem stomatologicznym na jej terenie.

Prezydium NRL jest na „nie” co do reguł, w oparciu o które te pryncypia mają być wprowadzone, bo zasady zostawiają olbrzymie pole do interpretacji. W wielu elementach proponowane rozwiązania wprowadzają reguły trudne lub wręcz niemożliwe do wdrożenia. Można odnieść wrażenie, iż twórcom przepisów jest wszystko jedno czy będą one funkcjonowały w życiu, czy nie. Ważne, żeby piłeczka była po stronie świadczeniodawców „są przepisy, reszta zależy od nich".

NRL chce uniknąć takiej sytuacji i wskazuje na wiele przepisów, które prawdopodobnie pozostałyby martwe.

Bez zwiększenia środków, proponowany sposób finansowania procedur dla dzieci i młodzieży spowoduje ograniczenie i tak szczupłej puli świadczeń dla dorosłych (poprzez przesunięcie tych samych pieniędzy w inny zakres). Zwiększenie liczby świadczeń, udzielanych pacjentom do 18 r.ż., nie może skutkować ograniczeniem dostępności świadczeń dla osób dorosłych.

Nie sam fakt zawarcia porozumienia z dyrektorem placówki szkolnej, czy dysponowanie gabinetem na jej terenie wpłynie na poprawę jakości stanu uzębienia wśród uczniów, tylko realna możliwość skorzystania ze świadczeń stomatologicznych (pieniądze).

Realizowanie opieki stomatologicznej dzieci w ramach gabinetów stomatologicznych w szkołach nie może się udać przy pozostawieniu wymogów zapewnienia pracy poradni w godzinach popołudniowych. Praca gabinetu usytuowanego w szkole w godzinach popołudniowych jest wymogiem nadmiarowym i nie uwzględnia specyfiki funkcjonowania gabinetu w ramach szkoły.

Według Prezydium NRL, kryteria oceny gabinetów szkolnych, a szczególnie konieczność pracy w godzinach popołudniowych, wymóg posiadania aparatu RTG, podjazdu dla niepełnosprawnych czy windy powinny zostać zmienione w sposób uwzględniający specyfikę miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.

SŁOWA KLUCZOWE
NRL   dentysta w szkole   profilaktyka próchnicy  

POLECAMY W SERWISACH