PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

NIK skontroluje kolejki uprawnionych do leczenia?

ms
09-08-2016, 08:11
NIK skontroluje kolejki uprawnionych do leczenia? RPP prosi NIK o skontrolowanie kolejek do leakrzy
Zdaniem Rzecznika Praw Pacjenta korzystanie przez uprawnionych ze świadczeń poza kolejnością dotyczy nie tylko pierwszej wizyty, ale także kolejnych u lekarza specjalisty w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, jak również w przypadku wykonania zleconych badań. 


Z uwagi na występujące trudności w interpretacji przepisów przez placówki medyczne, Rzecznik Praw Pacjenta zamierza zwrócić się do prezesa NIK o uwzględnienie w toku planowych kontroli (jeszcze w 2016 r.) podmiotów leczniczych, u których stwierdzono naruszenie praw pacjenta.

Do Rzecznika Praw Pacjenta napływają skargi na nieprzestrzeganie praw pacjentów uprawnionych do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością. Oczywiście dotyczy to także leczenia stomatologicznego w ramach powszechnego ubezpieczenia społecznego.

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością przysługuje:
- zasłużonym honorowym dawcom krwi;
- zasłużonym dawcom przeszczepu;
- inwalidom wojennym i wojskowym;
- kombatantom;
- uprawnionym żołnierzom lub pracownikom oraz weteranom poszkodowanym w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Informacja o uprawnieniach powinna zostać umieszczona przez świadczeniodawców w miejscach rejestracji pacjentów lub miejscach udzielania świadczeń.

Zasłużeni honorowi dawcy krwi, zasłużeni dawcy przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają także prawo do korzystania poza kolejnością z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie jest możliwe, powinno ono być zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.

W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

W opinii RPP. niejednokrotnie podmioty lecznicze wyznaczają uprawnionej grupie pacjentów termin udzielenia świadczenia zdrowotnego bez uwzględnienia przysługujących uprawnień. W przypadku kontynuacji leczenia i zleconych badań, pacjenci tacy muszą oczekiwać na kolejne wizyty w ramach kategorii medycznej – przypadek stabilny, czyli gdy nieudzielenie świadczenia w trybie pilnym nie wpłynie na pogorszenie stanu zdrowia pacjenta.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH