PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Nieodpłatne szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów – zwolnić z podatku dochodowego!

ms
24-06-2016, 09:27
Nieodpłatne szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów – zwolnić z podatku dochodowego! Interpelacja poselska w sprawie opodatkowania nieodpłatnych szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów (foto: archiwum)
Poseł Krzysztof Sitarski zwrócił się do ministra zdrowia i ministra finansów z apelem o zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych świadczeń uzyskiwanych przez lekarzy i lekarzy dentystów, w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach organizowanych przez organy samorządu zawodowego.

Poseł Krzysztof Sitarski tak argumentował swój postulat:

Ustawowy obowiązek kształcenia się
Jednym z podstawowych zadań związanych z kompetencjami samorządu zawodowego jest m.in. prowadzenie szkoleń zawodowych dla swoich członków. Wykonując to zadanie, izby lekarskie przyczyniają się jednocześnie do realizacji przez lekarzy i lekarzy-dentystów ich ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego.

Udział w takim szkoleniu nie powinien być opodatkowany.

Finansowanie szkoleń ze składek członkowskich
Za brakiem obowiązku naliczania i odprowadzania podatku za udział w tego typu szkoleniach przemawia również fakt, że różne formy doskonalenia zawodowego udostępniane przez samorząd lekarski, są finansowane ze składek członkowskich, uiszczanych przez lekarzy i lekarzy-dentystów.

Lekarz, który uregulował składki członkowskie korzysta ze szkolenia organizowanego przez izby lekarskie. 

Za zwolnieniem od podatku szkoleń organizowanych przez lekarski samorząd zawodowy przemawia również analogia do istniejącego zwolnienia dla świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pt. 90 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 ze zm.), wartość świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych korzysta ze zwolnienia podatkowego.

Pracodawcy zatrudniający lekarzy, jak i samorząd lekarski, zobowiązani są do ułatwiania lekarzom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dlaczego lekarze korzystający z różnych form doskonalenia zawodowego nie mogą  korzystać ze zwolnienia podatkowego ?

Interes społeczny
Za zwolnieniem nieodpłatnych szkoleń, organizowanych przez samorząd lekarski od podatku dochodowego od osób fizycznych, przemawia także interes społeczny. Wspieranie przez państwa członkowskie kształcenia w zawodzie lekarza i lekarza-dentysty wynika także z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z 20 listopada 2013 r., zmieniającej dyrektywę 2005/36/UE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej ze pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym.

W chwili obecnej państwo nie ułatwia lekarzom realizacji doskonalenia zawodowego. W ustawodawstwie nie ma rozwiązań gwarantujących lekarzom możliwość realizacji obowiązkowego kształcenia ustawicznego w ramach płatnego urlopu szkoleniowego co sprawia, że lekarze nierzadko wykorzystują urlop wypoczynkowy, aby wziąć udział w szkoleniach.

Dlaczego nie stworzono mechanizmu wliczenia kosztów odpłatnego szkolenia, do kosztów uzyskania przychodu?

Postulat wprowadzenia zwolnień podatkowych
Czy i kiedy możliwa będzie zmiana przepisów podatkowych poprzez wyraźne wskazanie, że szkolenia, o których mowa w niniejszej interpelacji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

POLECAMY W SERWISACH