PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Nie tak prosto zawiesić medyka w prawie wykonywania zawodu

ms
17-06-2014, 14:22
Nie tak prosto zawiesić medyka w prawie wykonywania zawodu Nie tak prosto zawiesić medyka w prawie wykonywania zawodu (foto: sxc.hu)
Okręgowa Rada Lekarska w trybie natychmiastowym zawiesiła medyka w prawie wykonywania zawodu (do czasu ustalenia jaki jest stan jego zdrowia i do momentu oceny czy ten stan umożliwia prowadzenie praktyki lekarskiej). W związku z zaistniałą sytuacją wojewoda czym prędzej skreślił lekarkę z rejestru lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację. W obu przypadkach pośpiech był nie uzasadniony.

Osoba skarżąca obie decyzje zwróciła uwagę, że skreślenie z rejestru lekarzy i lekarzy dentystów nastąpiło z powodu zawieszenia w prawie do wykonywania zawodu lekarza bez uwzględnienia faktu, że uchwała ORL nie była jeszcze ostateczna (istnieje prawo do wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do Naczelnej Rady Lekarskiej).

Zawieszenie w prawie do wykonywania zawodu nie może nastąpić w sytuacji gdy uchwała ORL nie uprawomocniła się z uwagi na jej zaskarżenie. Wojewoda jednak skargę lekarki odrzucił, uznając że wszystko odbyło się z poszanowaniem prawa. Wojewoda przypominał, że specjalizację może realizować wyłącznie lekarz, który posiada prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty.

Z kolei ORL stała na stanowisku, że wobec nadania uchwale rygoru natychmiastowej wykonalności - podlegała ona wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, a wniesienie odwołania nie wstrzymuje jej wykonalności.

W takiej sytuacji wykluczona z rejestru lekarzy i lekarzy dentystów zwróciła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, przed którym dowodziła, że przepisy nie zezwalają na skreślenie lekarza z rejestru lekarzy i lekarzy dentystów przed stwierdzeniem ostateczności decyzji, będącej podstawą tego skreślenia, tymczasem skarżąca wniosła odwołanie od uchwały Okręgowej Komisji Lekarskiej (uchwała ta nie stała się zatem ostateczna).

Zdaniem powoda lekarz faktycznie nie może realizować lub kontynuować szkolenia specjalizacyjnego w przypadku zawieszenia lekarza w prawie wykonywania zawodu, ale zawieszenie to musi być ostateczne (nie podlega zaskarżeniu w trybie odwołania).

Wizja potyczki w sądzie sprawiła, że Okręgowa Rada Lekarska orzekła o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia zdolności do wykonywania zawodu oraz wskazała, że skarżąca została ponownie wpisana do rejestru lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację. Wojewoda czym prędzej zmienił swoją decyzję w sprawie wykluczenia medyka.

WSA w Gliwicach sygn. akt IV SA/Gl 673/13

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH