PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

„Nie” NRL dla likwidacji kształcenia w zawodzie asystentka stomatologiczna

ms
08-04-2016, 13:33
„Nie” NRL dla likwidacji kształcenia w zawodzie asystentka stomatologiczna Maciej Hamankiewicz, prezes NRL w sprawie kształcenia asystentek stomatologicznych (foto: PTWP)
Ministerstwo Zdrowia pyta w trybie pilnym NRL w sprawie zasadności utrzymania kształcenia z publicznych pieniędzy asystentek stomatologicznych. Tymczasem już w połowie 2015 r. Maciej Hamankiewicz, prezes NRL postulował w korespondencji, kierowanej do ministra zdrowia, zajęcie się tą sprawą.

Czytając listy na linii NRL – MZ nie można mieć wątpliwości co do stanowiska w tej kwestii samorządu lekarzy i lekarzy dentystów.

W lipcu 2015 r. Maciej Hamankiewicz zwracał się do ówczesnego ministra zdrowia, Mariana Zembali w sprawie konieczności utrzymania kształcenia asystentek stomatologicznych w systemie szkolnictwa publicznego.

Romuald Krajewski, wiceprezes NRL,  w piśmie datowanym na 7 kwietnia 2016 r., odpowiada na zapytanie Ministerstwa Zdrowia o zasadność utrzymania kształcenia asystentek stomatologicznych w ramach publicznego systemu edukacji.

Oto fragment tego pisma:
Samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów opowiada się za przywróceniem kształcenia w zawodzie asystentka stomatologiczna. Naczelna Rada Lekarska w apelu nr 12/15NII z 4 grudnia 2015 r. do ministra zdrowia w sprawie kierunków zmian systemu opieki zdrowotnej, zasad wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz kształcenia przed i podyplomowego w tych zawodach postulowała przywrócenie kształcenia w zawodzie asystentki stomatologicznej wskazując, że decyzja o likwidacji naboru na kierunek asystentka stomatologiczna została podjęta bez jakiejkolwiek konsultacji ze środowiskiem lekarzy dentystów. Naczelna Rada Lekarska argumentowała, że dla środowiska lekarzy dentystów zawód asystentki stomatologicznej pozostaje zawodem pomocniczym o bardzo dużej przydatności w praktyce stomatologicznej. (…)

W razie zaprzestania kształcenia asystentek stomatologicznych dostęp lekarza dentysty do wykwalifikowanego personelu pomocniczego będzie mocno ograniczony z uwagi na niewystarczającą liczbę osób uprawnionych do wykonywania zawodu higienistki stomatologicznej. Informuję, że postulat przywrócenia kształcenia w zawodzie asystentki stomatologicznej zgłaszała Ministrowi Zdrowia również Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej w apelu nr 1/15NII z 6 lutego 2015 r. do ministra zdrowia o podjęcie działań zmierzających do przywrócenia prowadzenia kształcenia zawodowego w zawodzie asystentka stomatologiczna.

O zapytaniu MZ w sprawie kształcenia asystentek stomatologicznych skierowanym ostatnio do szefa NRL, a sygnowanym przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego MZ napisaliśmy w materiale: Asystentka stomatologiczna – reaktywacja?

Zacytujmy także fragment listu Macieja Hamankiewicza z lipca 2015 r., który nie pozostawia żadnych wątpliwości co do oceny NRL decyzji o likwidacji kształcenia w zawodzie asystentka stomatologiczna.

Pragnę podkreślić, że decyzja o likwidacji naboru na kierunek asystentka stomatologiczna została podjęta na wniosek poprzedniego ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, bez jakiejkolwiek konsultacji ze środowiskiem lekarzy dentystów, których ta kwestia w znacznej mierze dotyczy.

Z punktu widzenia lekarzy dentystów zawód asystentki stomatologicznej pozostaje zawodem pomocniczym o dużej przydatności w praktyce stomatologicznej. Poziom kwalifikacji, jednolity w całym kraju dzięki wymogom określonym przez przepisy prawa, zapewnia wszystkim osobom wykonującym zawód asystentki stomatologicznej kompetencje potrzebne w dzisiejszej praktyce klinicznej. Jednoroczne kształcenie asystentek stomatologicznych w publicznych szkołach gwarantuje im nabycie niezbędnego minimum wiedzy i umiejętności, dlatego to one są najbardziej poszukiwane wśród zawodów pomocniczych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH