PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

NFZ wyjawia jak będzie kontrolować

ms
26-08-2014, 12:21
NFZ wyjawia jak będzie kontrolować NFZ: kontrole bez uprzedzeń (foto: sxc.hu)
Prezes NFZ podpisał zarządzenie w sprawie planowania, przygotowywania i prowadzenia kontroli oraz realizacji wyników kontroli świadczeniodawców. Przełomu nie ma, bulwersujące świadczeniodawców przepisy pozostają.

Pozostaje od dawna krytykowany przepis, zgodnie z którym NFZ zawiadamia pisemnie podmiot kontrolowany o planowanej kontroli najpóźniej w chwili jej rozpoczęcia. Czyli de facto kontrola nastąpić może bez uprzedzenia. Lekarze i lekarze dentyści są zatem w zdecydowanej gorszej sytuacji niż pozostali właściciele podmiotów gospodarczych, którzy muszą być informowani zawczasu o zamiarze przeprowadzenia u nich kontroli i o jej zakresie.

Warto pamiętać, że w skład zespołu prowadzącego kontrolę dokumentacji medycznej oraz jakości i zasadności udzielanych świadczeń powinna wchodzić osoba posiadająca wykształcenie medyczne odpowiadające zakresowi prowadzonej kontroli.
Tylko w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przeprowadzanie kontroli jednoosobowo.

Kierownictwo NFZ, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń, podejmuje decyzję o ich uwzględnieniu (w całości lub w części), albo o ich oddaleniu. Ważne, że stanowisko NFZ w sprawie wniesionych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego jest ostateczne.

Kontrolerzy NFZ mają prawo do:
a) wstępu do objętych kontrolą obiektów i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego, związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej,
b) pobierania oraz zabezpieczania materiałów dowodowych,
c) wglądu do wszelkich dokumentów związanych z prowadzoną kontrolą,
d) sporządzania niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń sporządzonych na podstawie dokumentów,
e) żądania od podmiotu kontrolowanego sporządzenia niezbędnych odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń sporządzanych na podstawie dokumentów,
f) przeprowadzania oględzin obiektów lub innych składników majątkowych albo przebiegu określonych czynności, związanych z przedmiotem kontroli,
g) żądania od pracowników podmiotów kontrolowanych, kierownika podmiotu kontrolowanego oraz członków organów statutowych udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień,
h) korzystania z pomocy biegłych lub specjalistów w danej dziedzinie.
Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego trzeba wnieść w formie pisemnej w ciągu siedmiu dni.

Z zarządzenia prezesa NFZ 55/2014/DSOZ

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH