PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

NFZ w Lublinie przyjrzy się umowom OC świadczeniodawców

ms
23-08-2017, 11:57
NFZ w Lublinie przyjrzy się umowom OC świadczeniodawców NIK kontrolował NFZ (foto: pixabay)
Jednym z zaleceń pokontrolnych NIK dla NFZ w Lublinie jest wymóg ściślejszej analizy umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców.

NIK kontrolowała zadania realizowane w ramach profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży w województwie lubelskim. Kontrola, przeprowadzona od 14 listopada 2016 r. do 24 lutego 2017 r., zakończona została wystąpieniem pokontrolnym. Najważniejsze jego punkty to:

1. Pomimo zapewnienia dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży na terenie województwa lubelskiego, OW NFZ nie udało się zapewnić opieki na podobnym poziomie w poszczególnych powiatach.
Oceniono, że dysproporcje w dostępnie do świadczeń wynikały z uwarunkowań niezależnych od LOW NFZ (brak potencjalnych świadczeniodawców na danym terenie oraz migracja pacjentów).

2. W przypadku składania przez oferentów w postępowaniu konkursowym polis ubezpieczeniowych nieobejmujących zakresem całego czasu trwania umowy z NFZ, zasadnym jest egzekwowanie od świadczeniodawców na etapie postępowania konkursowego oświadczeń stwierdzających, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy.

3. Dyrektor LOW NFZ w sposób niewystarczający wykonywał  zadania z zakresu kontroli realizacji umów wykonywanych przez świadczeniodawców prowadzących szkolne gabinety stomatologiczne.

Zalecono podjęcie działań - w celu zwiększenia liczby kontroli świadczeniodawców realizujących usługi stomatologiczne dla dzieci i młodzieży w szkolnych gabinetach stomatologicznych.

4. Podmioty sprawujące opiekę stomatologiczną w szkołach powinny zapewnić dostępność do świadczeń w dniach i godzinach, określonych w umowach, a w przypadku niewykonywania świadczeń z powodu przerw w pracy szkoły, powinny informować o tym Lubelski OW NFZ.

LOW NFZ zrealizował zalecenia NIK w następujący sposób:

1. Przygotowując plan zakupu świadczeń, a następnie kontraktując świadczenia - OW dąży do zabezpieczenia równego dostępu do świadczeń w oparciu o wskaźniki nakładów finansowych na 10 tys. mieszkańców z danego obszaru kontraktowego przy uwzględnieniu migracji zdrowotnej.

Starania te będą kontynuowane, pomimo niekorzystnych uwarunkowań, niezależnych od OW (brak potencjału wykonawczego świadczeniodawców na danym terenie).

2. Pracownicy Oddziału zostali zobowiązani do egzekwowania od świadczeniodawców na etapie postępowania konkursowego oświadczeń stwierdzających, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy. O wymogu będą informowani również członkowie przyszłych komisji konkursowych.

3. Pracownicy merytoryczni OW NFZ na bieżąco prowadzą weryfikację prawidłowości realizacji umów w zakresie zgłaszania przerw w realizacji świadczeń, w tym również w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia.

Możliwości monitorowania tego aspektu działalności świadczeniodawcy są jednak ograniczone. Oddział podejmuje działania w sytuacji skarg pacjentów zgłaszanych w tym zakresie, bądź podjęcia informacji w innym trybie (w zakresie gabinetów stomatologicznych w szkołach, takie skargi do Oddziału nie wpłynęły).

4. W planie inspekcji na 2017 r. ujęto kontrolę podmiotu realizującego świadczenia w gabinecie szkolnym. Ten zakres świadczeń zostanie również uwzględniony w planie kontroli na 2018 r. Dodatkowo, kontynuowane będą starania w celu zwiększenia zatrudnienia w komórce ds. kontroli osób z wykształceniem medycznym. W odniesieniu do tego zalecenia Oddział przestawił również wyjaśnienia dotyczące niezależnych od Oddziału przyczyn ograniczonych możliwości prowadzenia kontroli świadczeniodawców.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
OW NFZ w Lublinie   NIK   dentysta w szkole  

POLECAMY W SERWISACH