PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

NFZ opublikował listę nieprawidłowości, prym wiedzie stomatologia

en
23-02-2018, 07:47
NFZ opublikował listę nieprawidłowości, prym wiedzie stomatologia Bez nazwy.png
Fundusz opublikował wyniki kontroli danych za 2017 r.,  która wykazuje rekordowo duże nieprawidłowości zgłaszane przez pacjentów w świadczeniach stomatologicznych,  bo na 18 231,07 złotych.

W 2017 r. ze wszystkich zgłoszonych przez pacjentów nieprawidłowości NFZ odzyskał 72 417,41 zł, z czego największą za świadczenia stomatologiczne – 18 231,07 zł.

Od stycznia 2016 r. oddziały wojewódzkie NFZ muszą przesyłać kwartalne raporty na temat  podejrzenia rozliczenia świadczeń, które nie miały miejsca.  Jeśli zostaną one potwierdzone, to NFZ wymaga od świadczeniodawcy zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych, może też nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną.

Z zestawienia danych zebranych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wynika, że:

- wpłynęło łącznie 1 676 zgłoszeń o nieprawidłowościach;
- z 1 676 zgłoszeń zakończono 1 311 postępowań wyjaśniających,
- w toku wyjaśniania było 346 postępowań,
- 10 zgłoszeń przekazano do właściwego OW NFZ,
- 4 zgłoszenia zostały zawieszone,
- 5 pozostawiono bez rozpatrzenia;

Z tych  1 311 zakończonych postępowań połowa była zasadna. Ogólna wartość świadczeń/refundacji, wynikająca ze wszystkich zgłoszonych nieprawidłowości w ZIP, wyniosła 76 213 305,07 zł, nie uwzględniając świadczeń, których wycena wprost nie jest możliwa ze względu na sposób rozliczeń, tj. ryczałt/kapitacja. Odzyskano kwotę 72 417,41 zł za nienależnie wypłacone środki oraz nałożono kary umowne w kwocie 19 049,61 zł;

Do Prokuratury przekazano 26 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
największa liczba zgłoszonych nieprawidłowości dotyczyła świadczeń, których udzielenia pacjenci nie potwierdzili – 1 351 zgłoszonych nieprawidłowości, najcześciej dotyczyło to leczenia stomatologicznego. W następnej kolejności były:  ambulatoryjna opieka specjalistyczna, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz rehabilitacja lecznicza.

Najwięcej zgłoszeń wpłynęło w: Mazowieckim (36,04 proc.), Zachodniopomorskim (11,04 proc.) i Dolnośląskim (9,90 proc.) OW NFZ. Najmniej zgłoszonych nieprawidłowości zarejestrowano w: Opolskim (0,54 proc.), Podlaskim (0,60 proc.) i Warmińsko-Mazurskim (0,66 proc.) OW NFZ.

Z 1 676 wszystkich zgłoszeń najwięcej dotyczyło świadczeń, które nie miały miejsca – 1 351 zgłoszeń,
świadczeń, za które pacjent zapłacił, a które zostały wykazane do finansowania przez NFZ – 152 zgłoszenia.

Więcej: nfz.gov.pl

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   świadczenia gwarantowane  

POLECAMY W SERWISACH