PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

NFZ o przerwach w świadczeniu usług

ms
16-09-2016, 08:02
NFZ o przerwach w świadczeniu usług Czas na przerwę w pracy (foto: pixabay)
Dentyści, realizujący kontrakty na podstawie umowy z NFZ, podlegają ścisłym regułom, według których muszą występować o przerwy w świadczeniu usług.

O takich sytuacjach mówi § 9 ust. 1 rozporządzenia ministra zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  (Dz.U.2016.1146).

Przerwa planowana
O planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń należy powiadomić odpowiedni OW NFZ w formie pisemnej co najmniej na 30 dni przed jej rozpoczęciem. Wskazać trzeba przy tym czas jej trwania.

Nie jest to tylko formalność, gdyż na przerwę zgodzić się musi dyrektor OW NFZ. Czyni to na piśmie w ciągu 14 dni od daty otrzymania powiadomienia (8 dni - w przypadku świadczeń ambulatoryjnych), przy czym brak sprzeciwu traktowany jest jako zgoda.

Przerwa nieplanowana
W przypadku przerwy nieplanowanej (wystąpienia której nie można było wcześniej przewidzieć), zgodnie z § 9 ust. 5 OWU, świadczeniodawca ma obowiązek również powiadomić OW NFZ oraz o podjętych krokach, zmierzających do zachowania ciągłości udzielania świadczeń.

Istnieje możliwości zgłaszania przez świadczeniodawców nieobecności personelu medycznego za pośrednictwem aplikacji internetowej eSEN (elektroniczny System Ewidencji Nieobecności).

Nie koniec na tym, bowiem w przypadku absencji personelu medycznego powodującej przerwę w udzielaniu usług - świadczeniodawca musi zgłosić tę przerwę w formie pisemnej, niezależnie od powiadomienia o tym fakcie przy pomocy eSEN.

Oczywiście w przypadku niedopełnienia obowiązku poinformowania o przerwie w udzielaniu świadczeń, Fundusz może nałożyć karę umowną.

Przerwy w udzielaniu świadczeń należy zgłaszać zgodnie ze wzorami:
"Wniosek o wyrażenie zgody na planowaną przerwę w udzielaniu świadczeń”
wniosek
"Zgłoszenie nieplanowanej przerwy w udzielaniu świadczeń”
zgłoszenie

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
kontraktowanie  

POLECAMY W SERWISACH