PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

NFZ nie może organizować konkursów w podziale na osiedla

ms
30-01-2018, 11:32
NFZ nie może organizować konkursów w podziale na osiedla NFZ nie powinien dzielić Białegostoku na osiedla (źróło: Wikipedia)
Już jeden wyrok w tej sprawie infoDENT24.pl opisywał, jest i drugi – i po raz drugi WSA w Białymstoku uznał za niezgodne z prawem ogłoszenie postępowania na usługi stomatologiczne w Białymstoku z podziałem na osiedla.

Skargę na wynik postępowania konkursowego złożyło kilku świadczeniodawców, których oferty zostały odrzucone przez Podlaski OW NFZ m.in. z uwagi na położenie lecznicy poza osiedlem, a więc terenem którego dotyczył konkurs. Jedną sądową sprawę, dotyczącą tej samej kwestii infoDENT24.pl już opisywał.

Zarzuty biorących udział w konkursie
Część świadczeniodawców, których oferty nie zostały wybrane do zawarcia umowy, złożyło odwołanie od tych rozstrzygnięć. W skargach formułowano zarzut zastosowania przez NFZ kryteriów utrudniających uczciwą konkurencję (zawężenie obszaru kontraktowania do osiedla Białegostoku). W efekcie Fundusz nie przyjął do realizacji ofert o wyższej ocenie końcowej niż oferty wyłonione do podpisania umowy.

Odrzucenie  odwołań
Odwołania nie zostały uwzględnione. Dyrektor OW NFZ w Białymstoku stwierdził, że gmina może tworzyć jednostki pomocnicze, w tym osiedla (art. 5 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym), zaś prezes NFZ, określając w zarządzeniu obszary kontraktowania, może takim obszarem uczynić osiedle - jako jednostkę pomocniczą gminy.

Dyrektor Podlaskiego OW NFZ przyznał, że dzielnice i osiedla nie są - co prawda - jednostkami wykreowanymi na potrzeby prowadzenia postępowań konkursowych, ale stanowią odzwierciedlenie jednostek określonych w obowiązującym ustawodawstwie. Skoro dzielnica jest jednostką równorzędną do osiedla, to obszar kontraktowania może zostać ograniczony również do osiedla.

Dyrektor OW NFZ w Białymstoku postawił na geograficzną bliskość miejsca realizacji świadczeń i miejsce zamieszkania świadczeniobiorców i ustalił obszary kontraktowania w oparciu o osiedla. NFZ wskazał, że kierował się interesem pacjenta, zabezpieczeniem dostępności świadczeń, przeciwdziałaniem koncentracji świadczeniodawców oferujących leczenie stomatologiczne w jednej lub kilku wybranych częściach miasta.

Oferty odwołujących nie zostały wybrane, ponieważ w konkursie złożono oferty, które ze względu na zadeklarowany potencjał, uzyskały wyższą ocenę punktową i jako korzystniejsze zostały wybrane w celu zawarcia umowy.

Skargi do sądu
Dwie sprawy trafiły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Skarżące wyjaśniły, że przyjęty przez organ podział na osiedla powoduje, iż nie otrzymały propozycji umowy mając zdecydowanie więcej punktów niż świadczeniodawcy w innych osiedlach, którzy otrzymali propozycję umowy.

WSA uznał zarzuty skarżących
Trafny jest przede wszystkim zarzut dotyczący opisania przedmiotu zamówienia w sposób niezgodny z prawem poprzez wskazanie jako obszaru postępowania konkursowego – osiedla, a nie gminy w Białymstoku.

SŁOWA KLUCZOWE
kontraktowanie 2018   OW NFZ w Białymstoku  

POLECAMY W SERWISACH