PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

NFZ: harmonogram udzielania świadczeń a liczba punktów rozliczeniowych

ms
17-07-2017, 11:26
NFZ: harmonogram udzielania świadczeń a liczba punktów rozliczeniowych Harmonogramu udzielania świadczeń (foto: pixabay)
Jakie są możliwości dostosowania harmonogramu udzielania świadczeń do liczby punktów rozliczeniowych ustalonych w trakcie procesu negocjacji (określonych w umowie)? Lubelski OW NFZ stara się wyjaśnić wątpliwości świadczeniodawców.

Wartość etatu przeliczeniowego, w ramach prowadzonych przez Lubelski OW NFZ postępowań konkursowych o zawarcie umów na leczenie stomatologiczne (w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2022 r.) wynosi:
- świadczenia ogólnostomatologiczne - 12 000 punktów rozliczeniowych,
- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia – 9 750 punktów rozliczeniowych.
- w pozostałych zakresach świadczeń stomatologicznych wartość etatu przeliczeniowego wynosi 15 000 punktów.

Dostępność taka - jaka zaoferowana w ankiecie warunków rankingowych
W sytuacji, gdy z tytułu ustalonej liczby punktów rozliczeniowych dostępność wynikająca z definicji etatu przeliczeniowego jest mniejsza od dostępności jaką świadczeniodawca zadeklarował w ankiecie dotyczącej spełniania warunków rankingujących (np. świadczeniodawca zadeklarował realizację świadczeń w poradni: 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, w tym 2 dni do godziny 18 oraz realizację świadczeń w poradni w każdą sobotę przez co najmniej 6 godzin), świadczeniodawca powinien zapewniać dostępność realizacji umowy wynikającej z warunków rankingujących tj. 30 godzin tygodniowo.

Proporcjonalność z ograniczeniami
Świadczeniodawca, który złożył ofertę na jeden etat przeliczeniowy (jego wartość została zdefiniowała przez dyrektora Lubelskiego OW NFZ)  - powinien zapewnić minimalną dostępność do świadczeń wynikającą z proporcjonalności.

15 000 pkt (wynikające z definicji etatu przeliczeniowego) - wymagany minimalny wymiar czasu pracy wynosi 30 godzin tygodniowo.

9750 (przykładowa liczba punktów określona umową) - wymagany minimalny godzinowy wymiar czasu pracy wylicza się według zależności:

19,5 = 9750x30/15000

A zatem w przypadku gdy liczba punktów, określona umową, wynosi 9750, to zgodnie z zasadą proporcjonalności liczba godzin pracy powinna wynosić 19 godz. i 30 minut.

Liczba punktów określonych umową, w celu wyliczenia godzin dostępności, nie jest uzależniona od wartości etatu przyjętego przez dyrektora Lubelskiego OW NFZ. Liczbę tę, używaną do stosownych wyliczeń na zasadzie proporcjonalności, trzeba przyjąć w wysokości 15 tys. pkt.

Taka bowiem wartość etatu przeliczeniowego określona jest w zarządzeniu prezesa NFZ mówiącego o możliwości dostosowania harmonogramu pracy proporcjonalnie do zasady, o której mowa w § 2 ust.1 pkt 8.

Uwaga jednak, w sytuacji kiedy świadczeniodawca, złożył ofertę np. na jeden etat przeliczeniowy w zakresie świadczeń  ogólnostomatologicznych  dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, powinien udzielać świadczeń 30 godzin tygodniowo (w tym jeden dzień do godziny 18) oraz w każdą sobotę przez co najmniej 6 godzin pomimo, że liczba punktów rozliczeniowych wskazywałaby na minimalną dostępność w wymiarze 19 godzin i 30 minut.

POLECAMY W SERWISACH