PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

NFZ: dbaj o kolejki

ms
10-02-2017, 11:11
NFZ: dbaj o kolejki KOlejki do dentysty, jak je ustawiać? (foto: pixabay)
Masz obowiązek wpisania pacjenta na listę oczekujących także w sytuacji, gdy przewidywany termin wizyty będzie wykraczał poza okres obowiązywania umowy z OW NFZ.

Nie ograniczaj czasu zapisów
Ustalanie przez świadczeniodawcę konkretnego dnia lub wyznaczenie konkretnych godzin zapisów na świadczenia jest niezgodne z prawem (np. raz na kwartał, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca).

Umieszczenie pacjenta na liście oczekujących powinno nastąpić w dniu jego zgłoszenia się do podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, w godzinach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Świadczeniodawca nie może wprowadzać przerw w rejestracji spowodowanych zakończeniem okresu rozliczeniowego.

Nie ograniczaj form zapisów
Pacjent ma prawo zarejestrować się: osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej lub drogą elektroniczną.

Bacz na kary umowne
W przypadku niestosowania przepisów dyrektor OW NFZ może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną.

Posiłkuj się przepisami
Sposób postępowania świadczeniodawcy po zakończeniu umowy w sytuacji, gdy na jego liście oczekujących znajdują się świadczeniobiorcy, którzy nie uzyskali świadczenia, reguluje  art. 20 ust. 10a-10d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

10. W celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorca może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.

10a. W przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez innego świadczeniodawcę wykonującego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie.

10b. Świadczeniodawca, do którego zgłasza się świadczeniobiorca, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

10c. Świadczeniodawca, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jest obowiązany wydać świadczeniobiorcy zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się świadczeniobiorcy. Za wydanie zaświadczenia świadczeniobiorca nie ponosi opłaty.

10d. Oddział wojewódzki Funduszu informuje w każdy dostępny sposób świadczeniobiorców wpisanych na listy oczekujących u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o możliwości udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej przez innych świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z tym oddziałem, oraz o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia.

10e. W przypadku niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia, świadczeniobiorca podlega skreśleniu z listy oczekujących, chyba że uprawdopodobni, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
kolejki oczekujących   NFZ  

POLECAMY W SERWISACH