PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Nadzieja dla oskarżanych o nieujawnione dochody

ms
28-08-2014, 08:05
Nadzieja dla oskarżanych o nieujawnione dochody TK o nieujawnionych źródłach przychodu
Niejeden dentysta ma problemy z urzędem skarbowym, który nie potrafił zbilansować dochodów dentysty z jego wydatkami, w efekcie urzędnicy aparatu skarbowego obciążają kontrolowanego podatnika potężną daniną. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29 lipca 2014 r. daje walczącym ze skarbówką szansę na skuteczną obronę. Nie oznacza to jednak, że bez względu na sytuację podatnika postanowienie TK przybliży go do ostatecznego zwycięstwa.

Kwestia sporna dotyczy art. 20 ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. TK uznał, że jest on niezgodny z Konstytucją.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, ustawodawca powinien jasno i zrozumiale zdefiniować pojęcia „przychody ze źródeł nieujawnionych" i „przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach", w ten sposób, aby podatnik mógł w sposób precyzyjny określić treść ciążących na nim obowiązków daninowych. Dotychczas obowiązujące przepisy tego nie gwarantowały.

Należy przypomnieć, że tym samym przepisem TK już raz się zajmował, wskazując na konieczność zmiany w tym względzie obowiązujących regulacji. Zmiany nastąpiły, jednak w sposób, który nie zadowolił sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego też pod koniec lipca 2014 r. TK wyrokował o konieczności dostosowania tego przepisu do Konstytucji, dając ustawodawcy 18 miesięcy na stosowną zmianę prawa.
Wszyscy zatem, którzy toczą walkę z urzędnikami skarbowymi muszą pamiętać, że kwestionowane przepisy, do czasu ich zmiany - obowiązują. Warto jednak poznać argumentację sędziów TK, aby odpowiednio przygotować linię obrony.

Tak, czy inaczej są to kwestie istotne dla liczących dochody dentystów. W jednej z takich spraw urząd skarbowy w Warszawie wyliczył nadwyżkę wydatków nad posiadanymi środkami finansowymi w wysokości 114.196,41 zł, wobec czego inspektorzy określili zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 85.647 zł. Sprawa nie została rozstrzygnięta właśnie ze względu na niejasne brzmienie art. 20 ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r., a więc sprawa dotyczy jeszcze okresu przed zakwestionowanymi po raz drugi przez TK przepisami.

Wyrok WSA we Wrocławiu I SA/Wr 2162/13

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH