PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Nadwykonania, co o nich sądzi Ministerstwo Zdrowia

ms
05-05-2016, 08:09
Nadwykonania, co o nich sądzi Ministerstwo Zdrowia Nadwykonania a brak pieniędzy w kasie NFZ (foto: Fotolia/PTWP)
Czy, a jeśli tak, to jakie działania naprawcze przewiduje resort zdrowia w związku z trudnościami, z jakimi borykają się podmioty lecznicze walczące o zapłatę za usługi wykonane ponad limit zawartych umów – pyta poseł Krzysztof Sitarski. Dostał odpowiedź, najdelikatniej rzecz ujmując, nie na temat.

Marek Tombarkiewicz - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiada.

Co do zasady, świadczenia zdrowotne finansowane są przez NFZ do wysokości limitów określonych umową. Natomiast możliwość sfinansowania dodatkowych świadczeń, zrealizowanych ponad limit określony umową, może być rozważana w konkretnej sytuacji, wynikającej m.in. z faktem dysponowania przez Fundusz dodatkowymi środkami finansowymi.

Taka sytuacja wynika również z konstrukcji przepisów art. 118 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych a dotyczących gospodarki finansowej NFZ, zgodnie z którymi plan finansowy Funduszu jest zrównoważony w zakresie przychodów i kosztów.

Jednocześnie, zgodnie z art. 132 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, łączna suma zobowiązań NFZ, wynikających z zawartych ze świadczeniodawcami umów, nie może przekroczyć wysokości kosztów przewidzianych na ten cel w planie finansowym Funduszu.

Umowa pomiędzy NFZ a świadczeniodawcą, zawarta na okres oznaczony (np. na rok), nakłada na tego świadczeniodawcę obowiązek udzielania usług przez cały ten okres. Kolejność realizowania świadczeń zależy od ich rodzaju. Nie ulega wątpliwości, że świadczenia opieki zdrowotnej, udzielane w stanach nagłych, bądź kwalifikujące się do grupy świadczeń tzw. nielimitowanych, powinny być udzielane przez świadczeniodawców niezwłocznie oraz bezwzględnie finansowane przez NFZ. Należy jednocześnie pamiętać, że duża liczba świadczeń udzielanych przez świadczeniodawców nie powinna być zaliczana do świadczeń w stanach nagłych lub „nielimitowanych”.

W takich przypadkach, stosownie do przepisów art. 20- 23 wspomnianej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniodawca zobowiązany jest do prowadzenia list oczekujących na planowe świadczenia.

W związku z tym, kierujący placówką lub inne osoby odpowiedzialne za organizację pracy podmiotu leczniczego - powinny uwzględnić (w ramach ustalonego planu) zarówno realizację świadczeń planowych, jak i nagłych – w odpowiednich częściach.

Co do kwestii wartości umów zawieranych przez NFZ ze świadczeniodawcami jest ona pochodną środków finansowych, którymi dysponuje NFZ. Nakłady na koszty świadczeń opieki zdrowotnej, systematycznie wzrastają z roku na rok, a to stwarza warunki do zwiększenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. 

Przypomnijmy zatem pytanie: Czy, a jeśli tak, to jakie działania naprawcze przewiduje resort zdrowia w związku z trudnościami, z jakimi borykają się podmioty lecznicze walczące o zapłatę za usługi wykonane ponad limit zawartych umów.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   finansowanie stomatologii  

POLECAMY W SERWISACH