PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Na co zwracają uwagę inspektorzy kontrolujący gabinety dentystyczne

ms
22-06-2016, 08:21
Na co zwracają uwagę inspektorzy kontrolujący gabinety dentystyczne Kontrole z urzędów wojewódzkich (foto: pixabay)
Zalecenia pokontrolne pracowników Wydziału Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dają pogląd jakie uchybienia najczęściej wytykane są właścicielom gabinetów stomatologicznych.

Niezapewniony w sterylizatorni jednokierunkowy ruch materiałów od punktu przyjęcia materiału skażonego do punktu wydania materiału sterylnego – poszczególne odcinki (blaty) znajdują się w dwóch pomieszczeniach.

W sterylizatorni nie wydzielono odcinka materiałów skażonych, służącego do wyładunku i przygotowania do mycia i dezynfekcji wstępnej lub zasadniczej oraz odcinka materiałów sterylnych.

Stanowisko higieny rąk poza blatem roboczym.

W gabinecie odcinek (blat) ręcznego mycia i dezynfekcji obejmuje zlew jednokomorowy zamiast zlewu dwukomorowego.

Brak stanowiska higieny rąk.

Brak dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie okresowego przeglądu, czyszczenia lub dezynfekcji instalacji i urządzeń klimatyzacji.

Pomieszczenie porządkowe bez dozownika ze środkiem dezynfekcyjnym.

Nieprzekazanie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą dokumentów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia.

Niezamieszczenie na stronie internetowej placówki informacji o wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz za świadczenia zdrowotne.

Brak zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego na zlokalizowanie pomieszczenia pracowni diagnostyki obrazowej RTG stomatologicznego poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku kontrolowanego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

Indywidualna dokumentacja pacjenta:
Brak numerowania stron dokumentacji pacjentów oraz oznaczenia każdej strony dokumentacji co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta.
Brak resortowych kodów identyfikacyjnych komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych.
Brak oznaczenia osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego oraz kierującej na badanie, konsultację lub leczenie.
Brak oznaczenia płci pacjenta.
Brak oświadczenia pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo adnotacji o niezłożeniu takiego oświadczenia.
Brak daty urodzenia pacjenta.
Brak numeru PESEL pacjenta.
Brak adresu miejsca zamieszkania pacjenta.

Nieprawidłowe prowadzenie zbiorczej dokumentacji medycznej – księga przyjęć nie zawiera:
- godziny zgłoszenia się pacjenta,
– adresu zamieszkania pacjenta,
– rodzaju udzielonego świadczenia zdrowotnego,
– imienia i nazwiska oraz podpisu osoby dokonującej wpisu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH