• jobDent jobDENT
    giełda pracy

    najnowsze oferty pracy

    Szukam pracy

  • kursDent kursDENT
    szukaj szkoleń
PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

MZ objaśnia: zgoda na leczenie w dentobusach … być musi

ms
29-03-2018, 07:10
MZ objaśnia: zgoda na leczenie w dentobusach … być musi Zgoda rodziców na leczenie dzieci w dentobusie (foto: pixabay)
Był apel do ministra zdrowia o ustalenie jednolitego wzoru zgody opiekuna prawnego dziecka na: badanie, diagnostykę, zabiegi profilaktyczne oraz lecznicze wykonywane w dentobusach. Jest stanowisko ministra zdrowia w tej sprawie. Stanowisko jest, ale przełomu nie ma.

Odpowiedź MZ na apel lekarzy dentystów, uczestników XX konferencji naukowo – szkoleniowej „Najnowsze Trendy w Stomatologii” jest jasna - o żadnym jednolitym wzorze zgody opiekuna prawnego dziecka na wykonywane w dentobusach: badanie, diagnostykę, zabiegi profilaktyczne oraz lecznicze - nie może być mowy.

Sprawy zgód są ogólnie określone w przepisach i to powinno dentystom wystarczyć – wynika z pisma wiceministra zdrowia Zbigniewa J. Króla adresowanego do dr n. med. Agnieszki Ruchały Tyszler, wiceprezesa ORL w Szczecinie.

Jednak to nie wystarczy, o czym świadczą chociażby kłopoty dentystki, jakie opisywał infoDENT24.pl w materiale Jest poważny problem ze zgodą rodziców na leczenie stomatologiczne dzieci. 

W tej sytuacji tłumaczenie z MZ daje dentystom tyle co nic.

Oto treść dokumentu:
Odpowiadając na pismo z 28 lutego 2018 r. (…) w sprawie ustalenia jednolitego wzoru zgody opiekuna prawnego na badanie, diagnostykę, zabiegi profilaktyczne oraz zabiegi lecznicze wykonywane u dzieci i młodzieży przyjmowanych w dentobusach, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Kwestia zgody pacjenta, w tym małoletniego, na udzielenie świadczenia zdrowotnego została uregulowana przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.).

W świetle przywołanych regulacji lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, po wyrażeniu zgody przez pacjenta. Jeżeli pacjent jest małoletni, wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego, a gdy pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego lub porozumienie się z nim jest niemożliwe - zezwolenie sądu opiekuńczego. Jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzenia badania pacjenta małoletniego, zgodę na przeprowadzenie badania może wyrazić także opiekun faktyczny. W przypadku pacjenta małoletniego, który ukończył 16 lat, wymagana jest także jego zgoda. Jeżeli taki pacjent sprzeciwia się czynnościom medycznym, poza zgodą jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego albo w przypadku niewyrażenia przez nich zgody wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

Powyższe regulacje mają charakter ogólny, znajdują, zatem zastosowanie w odniesieniu do wszystkich świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom — bez względu na rodzaj tego świadczenia oraz miejsce jego udzielania. Będą one zatem odnosiły się również do świadczeń zdrowotnych udzielanych w dentobusach.

Co do zasady Minister Zdrowia nie określa wzoru zgody na udzielenie określonego rodzaju świadczenia, gdyż wymagałoby to konieczności podjęcia kompleksowej i bardzo kazuistycznej regulacji uwzględniającej specyfikę wszystkich świadczeń zdrowotnych. Wprowadzanie rozwiązań jednostkowych, odnoszących się wyłącznie do jednego rodzaju świadczenia nie wydaje się zasadne, każde świadczenie ma bowiem swoje specyficzne uwarunkowania, wymagające specjalnego uwzględnienia.

W związku z powyższym kwestia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dentobusie powinna być rozpatrywana w oparciu o przywołane na wstępie przepisy ogólne.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH