PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

MZ o nostryfikacji dyplomów w zawodach medycznych

ms
20-09-2017, 08:58
MZ o nostryfikacji dyplomów w zawodach medycznych Lekarze dentyści spoza Polski chcę tutaj leczyć (foto: pixabay)
Co z uznawaniem kwalifikacji lekarza i lekarza dentysty, uzyskanych poza państwem członkowskim UE (np. na Ukrainie) - tłumaczy Ministerstwo Zdrowia.

Uznanie kwalifikacji lekarza i lekarza dentysty spoza UE
Uznanie kwalifikacji lekarza, lekarza dentysty, uzyskanych w państwie innym niż państwo członkowskie UE (np. Ukraina), wymaga weryfikacji. Jej podstawowym elementem jest nostryfikacja dyplomu. Procedura nostryfikacji dyplomów uczelni wyższych została określona w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1467) i jednakowo obowiązuje wszystkie rady jednostek organizacyjnych polskich uczelni medycznych, uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych, prowadzące postępowania nostryfikacyjne.

Proces nostryfikacyjny
W postępowaniu nostryfikacyjnym rada dokonuje porównania programu studiów, efektów kształcenia, nadanych uprawnień i czasu trwania studiów na podstawie złożonych przez wnioskodawcę dokumentów. Do kompetencji rady należy ustalenie szczegółów postępowania nostryfikacyjnego, co jest istotne ze względu na fakt, że każde z postępowań powinno być traktowane w sposób indywidualny. Żaden inny organ, również minister zdrowia, nie jest uprawniony do przeprowadzenia nostryfikacji dyplomu.

SŁOWA KLUCZOWE
nostryfikacja  

POLECAMY W SERWISACH