PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

MZ nieugięte w kwestii kształcenia asystentek

autonomia-dent.pl/szaft
13-04-2015, 08:30
MZ nieugięte w kwestii kształcenia asystentek Przepisy przewidują zakończenie prowadzenia rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) w szkołach, w których realizuje się kształcenie w zawodzie asystentka stomatologiczna, począwszy od roku szkolnego 2016/2017
Ministerstwo Zdrowia nie przywróci prowadzenia kształcenia zawodowego asystentek stomatologicznych.

O przywrócenie kształcenia apelowała Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej w lutym br.

Przypomnijmy, przepisy przewidują zakończenie prowadzenia rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) w szkołach, w których realizuje się kształcenie w zawodzie asystentka stomatologiczna, począwszy od roku szkolnego 2016/2017.

W opinii KS NRL, świadczenie stomatologiczne jest wykonywane w sposób najbardziej efektywny w zespole, w którym uczestniczy lekarz dentysta oraz wykwalifikowana osoba wykonująca zawód asystentki lub higienistki stomatologicznej.

Czytaj także: Dentyści apelują o przywrócenie kształcenia asystentek 

Stomatolodzy uważają, że z chwilą zakończenia prowadzenia kształcenia w zawodzie asystentki dostęp lekarza dentysty do wykwalifikowanego personelu pomocniczego będzie mocno ograniczony z uwagi na niewystarczającą liczbę osób uprawnionych do wykonywania zawodu higienistki stomatologicznej na rynku pracy.

Komisja wyrażała obawę, że w przypadku braku kontynuacji systemu kształcenia w zawodzie asystentki stomatologicznej, obowiązek przeszkolenia personelu pomocniczego, nieposiadającego uprawnień do wykonywania zawodu higienistki stomatologicznej, będzie spoczywał na lekarzu dentyście, co odbywać się będzie kosztem czasu poświęconego na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Resort zdrowia swojej decyzji nie zamierza jednak zmieniać.

MZ podkreśla, że „docenia rolę" asystentek stomatologicznych i zapewnia, że osoby, które uzyskają kwalifikację do wykonywania tego zawodu, nie stracą tych uprawnień po zakończeniu kształcenia w tym zawodzie.

- Wnioski w sprawie zamknięcia szkolenia w tym zawodzie poprzedzone były szczegółową analizą obowiązujących przepisów prawa m.in. w kontekście zachodzących zmian w obszarze regulacji dotyczących systemu kształcenia oraz prowadzonego zadania związanego z deregulacją zawodów i obecną sytuacją na rynku pracy - argumentuje MZ

Resort zdrowia zwraca uwagę, iż wśród zawodów medycznych istnieje m.in. zawód higienistka stomatologiczna, której zakres uprawnień zawodowych jest szerszy niż asystentki stomatologicznej (obejmuje również zadania zawodowe asystentki stomatologicznej). Ponadto rozporządzenie ministra zdrowia z 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896) uwzględnia stanowisko pomocy dentystycznej. Na przedmiotowym stanowisku może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej wykształcenie średnie i przeszkolenie zawodowe.

- Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące realizacji świadczeń w zakresie leczenia stomatologicznego finansowanych ze środków publicznych, wśród personelu dopuszczonego do określonych świadczeń w ww. zakresie wymienia, obok asystentek stomatologicznych - higienistki stomatologiczne i pomoce dentystyczne - pisze MZ.

Źródło: autonomia-dent.pl

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH