PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

MZ: łatwiejsze życie oferenta

smn
30-09-2016, 10:30
MZ: łatwiejsze życie oferenta Ułatwiony udział w konkursach dzięki zmianom w prawie (fot. pixabay)
Nowe rozporządzenie resortu zdrowia zmienia postępowanie w sprawie: zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej.

Minister zdrowia wprowadził zmiany w rozporządzeniu obowiązującym od 22 grudnia 2014 r.  Celem zmian jest dostosowanie prawa krajowego do wymagań Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej. 

Odwołanie konkursu
Wskazano termin w jakim można odwołać postępowanie konkursowe lub rokowania (par. 3 ust. 2 pkt 11 i ust. 4 pkt 4).

W obowiązujących do tej pory przepisach była luka, która pozwalała odwołać postępowanie konkursowe nawet tuż przed jego rozstrzygnięciem. Co więcej, taka sytuacja stwarzała niebezpieczeństwo korupcji, bezzasadne (lecz zgodne z przepisami prawa) odwoływanie konkursu także po otwarciu ofert. Organizator konkursu bez problemu mógł wykluczyć podmioty z jakiegoś powodu dla niego niewygodne. Wprowadzone zmiany przekreślą możliwość takiego wykorzystywania luki w przepisach.

Składanie dokumentów
Komisja konkursowa ma obowiązek sprawdzić podawane przez oferenta dane i informacje:
- w posiadanych przez NFZ ewidencjach, rejestrach lub innych zbiorach danych;
- w rejestrach publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których NFZ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Dzięki tym zmianom (par. 17 ust. 2a) oferenci będą w znacznie mniejszym stopniu obciążeni obowiązkiem przekazywania odpowiednich dokumentów, jeśli NFZ może je zweryfikować na drodze elektronicznej.

Podpis elektroniczny
Komisja konkursowa nie ma już obowiązku wymagać kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jeżeli oferent doręcza pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  W nowym rozporządzeniu pojęcie - bezpieczny podpis elektroniczny, określony w ustawie z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – zastąpił termin – podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE.

Przepisy weszły w życie 28 września 2016 r.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
Ministerstwo Zdrowia   rozporządzenie  

POLECAMY W SERWISACH