PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

MZ cyzeluje listy oczekujących pacjentów

ms
01-08-2016, 11:12
MZ cyzeluje listy oczekujących pacjentów MZ o listach oczekujących pacjentów (foto: pixabay)
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło wymogi, jakie mają spełniać systemy teleinformatyczne generujące list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej.

Dentyści od dawna walczą, aby w ich przypadku odejść od rygorystycznych zasad określających sprawozdawania o pacjentach znajdujących się na listach oczekujących (w szczególności cotygodniowego raportowania pierwszego wolnego terminu przyjęć).

Ostatnio Andrzej Jacyno p.o. prezesa NFZ zakomunikował co wie na temat postulatów środowiska stomatologów. Wypowiedź brzmiała m.in. tak (według relacji Andrzeja Cisły): kolejki: to jest pytanie do Ministerstwa Zdrowia, jest mnóstwo przepisów dotyczących kolejek i „nie tędy droga".

Jeśli jest  mnóstwo przepisów, to jeszcze jeden pewnie nie zaszkodzi, tym bardziej, że jest przymus wprowadzenia w życie kolejnej regulacji.

Otóż ze względu na wymogi prawa, poprzednie przepisy w zasadzie powinny były obowiązywać tylko do 1 stycznia 2016 r., powstał zatem projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

Projektowane rozporządzenie jest poprzedzone rozporządzeniem ministra zdrowia z 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego (Dz. U. poz. 516).

W zasadzie nic nowego
Projekt rozporządzenia powtarza treść poprzedzającej go regulacji. W § 2 nakłada na świadczeniodawców obowiązek zagwarantowania (w zakresie minimalnej funkcjonalności) szeregu usług zapewniających efektywne zapisywanie się świadczeniobiorców na listy oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

Wszystkie wskazane w § 2 projektu usługi zobowiązani są zapewnić świadczeniodawcy w ramach własnych systemów teleinformatycznych (systemów lokalnych).

Możesz, według własnego uznania, zapewnić pacjentom wiele dodatkowych funkcji

Rozporządzenie obejmuje jedynie minimalną funkcjonalność dla systemów teleinformatycznych świadczeniodawców, a więc usługi, które są oni zobligowani zapewnić.

Nie ma jednak przeszkód, aby usługodawcy zapewniali także inne, dodatkowe usługi pacjentom, związane z tworzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

Opóźniony P1 - to e-skierowania zaczekają
W projektowanym rozporządzeniu zrezygnowano z obowiązku zapewnienia usług ściśle związanych z pełnym wdrożeniem Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (Projekt P1), tj. uniemożliwianie wpisania świadczeniobiorcy na więcej niż jedną listę oczekujących oraz przekazywanie danych zawartych na listach oczekujących do systemu informacji w ochronie zdrowia.

SŁOWA KLUCZOWE
kolejki oczekujących  

POLECAMY W SERWISACH