• jobDent jobDENT
    giełda pracy

    najnowsze oferty pracy

    Szukam pracy

  • kursDent kursDENT
    szukaj szkoleń
PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

MZ: będą ułatwienia w uznawaniu dyplomów lekarskich zdobytych poza UE

PAP/smn
15-05-2018, 10:13
MZ: będą ułatwienia w uznawaniu dyplomów lekarskich zdobytych poza UE Będzie łatwiej o pracę dla absolwentów zagranicznych uczelni medycznych (fot. Archiwum)
Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi prace i analizy dotyczące uznawania nabytych w państwach trzecich kwalifikacji zawodowych i dopuszczania do wykonywania zawodu lekarza w Polsce.

Rzecznik MZ Krzysztof Jakubiak w odpowiedzi na pytanie PAP o ewentualne zmiany dotyczące uznawania dyplomów lekarskich zdobytych przez obywateli polskich na zagranicznych uczelniach napisał, że prace te mają na celu wypracowanie najkorzystniejszych rozwiązań z punktu widzenia bezpieczeństwa polskich pacjentów.

Rzecznik MZ wyjaśnił, że obecnie dyplom poświadczający ukończenie studiów wyższych uzyskany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej może zostać uznany na terytorium Polski tylko w procedurze nostryfikacji.

Przed przyznaniem pełnego prawa wykonywania zawodu lekarzowi, który uzyskał kwalifikacje w państwie trzecim, państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska, muszą zweryfikować, czy kształcenie zmierzające do uzyskania dyplomu lekarza w tym państwie spełniało minimalne wymagania określone w dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

- Aby uzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty w Polsce osoba posiadająca dyplom lekarza, lekarza dentysty wydany w państwie niebędącym państwem członkowskim UE powinna przede wszystkim go nostryfikować, następnie odbyć staż podyplomowy lekarza, lekarza dentysty (lub zwrócić się z wnioskiem do ministra zdrowia o uznanie za równoważny w całości lub w części staż podyplomowy odbyty za granicą), złożyć z wynikiem pozytywnym Lekarski Egzamin Końcowy lub Lekarsko-Dentystyczny Egzamin oraz zdać egzamin z języka polskiego przeprowadzany przez Naczelną Izbę Lekarską. Z egzaminu tego zwolnione są osoby, które zdały w języku polskim maturę - napisał Jakubiak.

Według wyjaśnień MZ, dyplomy uzyskane w państwach Unii Europejskiej podlegają automatycznemu uznaniu. Organami właściwymi w tej sprawie są Okręgowe Izby Lekarskie.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH