• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Ministerstwo Zdrowia o stomatologii dziecięcej: profilaktyczny zawrót głowy

ms
08-01-2014, 10:13
Ministerstwo Zdrowia o stomatologii dziecięcej: profilaktyczny zawrót głowy Ministerstwo Zdrowia o stomatologii dziecięcej: profilaktyczny zawrót głowy (foto: sxc.hu)
Wraz z nową wersją strony internetowej Ministerstwa Zdrowia ukazało się kompleksowe zestawienie świadczeń zdrowotnych mające wpływ na zdrowie zębów dziecka, które powinny być udzielane przez lekarza dentystę, ale nie tylko, bo także przez: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, położną podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania. Nie oceniamy czy lektura ta przyprawić ma o profilaktyczny zawrót głowy, czy jest to bardziej zawracanie głowy.

Lektura uprawnień przyprawia o zawrót głowy. Warto zapoznać się z tym wykazem i skonfrontować z przeznaczanymi na ten cel środkami finansowymi.

Ministerstwo Zdrowia przypomina na wstępnie, że dbanie o zdrowie jamy ustnej dzieci jest obowiązkiem rodziców i opiekunów prawnych. Resort zdrowia uzmysławia, iż po to, aby działania w tym zakresie były skuteczne, warto korzystać ze wszystkich świadczeń profilaktycznych do jakich ma prawo dziecko.

Wykaz przysługujących dziecku działań profilaktycznych w zakresie zdrowia jamy ustnej jest imponujący. W celu uzyskania większego wrażenia, MZ połączyło go z innymi świadczeniami, ale te nie zawsze mają wiele wspólnego z profilaktyką jamy ustnej0 - 4 doba

Działania profilaktyczne w zakresie profilaktyki chorób jamy ustnej wykonywane przez pielęgniarkę POZ lub położną - wprowadzenie postępowania umożliwiającego tworzenie więzi matki z dzieckiem i prawidłowe rozpoczęcie karmienia piersią.


1- 2 tydzień

Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza POZ - porada patronażowa lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmująca badanie podmiotowe i przedmiotowe, z uwzględnieniem rozwoju fizycznego, pomiaru i monitorowania obwodu głowy, oceny żółtaczki, podstawowej oceny stanu neurologicznego oraz badania przedmiotowego w kierunku wykrywania wrodzonej dysplazji stawów biodrowych.


1 - 6 tydzień

Działania profilaktyczne w zakresie profilaktyki chorób jamy ustnej wykonywane przez pielęgniarkę POZ lub położną - ocena odruchów noworodka, sposobu oraz technik karmienia.


3 - 4 miesiąc

Działania profilaktyczne w zakresie profilaktyki chorób jamy ustnej wykonywane przez pielęgniarkę POZ lub położną - wizyta patronażowa pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej mająca na celu przeprowadzenie instruktażu w zakresie pielęgnacji niemowlęcia, w tym karmienia piersią, pielęgnacji jamy ustnej.


2 - 6 miesiąc

Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę - profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 6. miesiącu życia:
1. Wizyta kontrolna z instruktażem Matki w zakresie higieny jamy ustnej.
2. Badanie lekarskie stomatologiczne w zakresie początku ząbkowania i stanu jamy ustnej.
Działania profilaktyczne wykonywane przez Lekarza POZ
1. Badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe, z uwzględnieniem rozwoju fizycznego (pomiary: masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej), przebytych schorzeń oraz zapobiegania krzywicy.
2. Ocena wielkości ciemienia przedniego.
3. Ocena stanu neurologicznego.
4. Określenie wieku zębowego.
5. U chłopców badanie obecności jąder w mosznie.
6. Przeprowadzenie testu rozwoju reakcji słuchowych - w przypadku nieprawidłowego wyniku testu lub stwierdzenia przynależności do grupy ryzyka uszkodzenia słuchu skierowanie do specjalistycznej diagnostyki audiologicznej lub foniatrycznej.
7. Ocena obecności czynników ryzyka uszkodzenia słuchu.
8. Badanie przedmiotowe w kierunku wykrywania wrodzonej dysplazji stawów biodrowych.


9 miesiąc

Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę - profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 9.miesiącu życia:
1. Ocena stanu uzębienia mlecznego z instruktażem matki w zakresie higieny jamy ustnej.
2. Profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.
Działania profilaktyczne wykonywane przez Lekarza POZ
1. Badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe, z uwzględnieniem tempa rozwoju fizycznego (pomiary: masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej) i psychomotorycznego.
2. Ocena wykonania szczepień ochronnych zgodnie z kalendarzem szczepień.
3. Przeprowadzenie testu rozwoju reakcji słuchowych.


12 miesiąc

Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę - profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 12. miesiącu życia
1. Wizyta adaptacyjna z oceną stanu uzębienia mlecznego.
2. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem matki w zakresie higieny jamy ustnej).
3. Profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.
Działania profilaktyczne wykonywane przez Lekarza POZ
1. Badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe, z uwzględnieniem tempa rozwoju fizycznego (pomiary: masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej) i psychomotorycznego.
2. Ocena wykonania szczepień ochronnych, zgodnie z kalendarzem szczepień.
3. Ocena wielkości blizny po szczepieniu BCG.
4. Przeprowadzenie testu rozwoju reakcji słuchowych.
5. Ocena obecności nowych czynników ryzyka uszkodzenia słuchu.
6. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
7. Instruktaż w zakresie higieny jamy ustnej.
8. Badanie okulistyczne niemowląt urodzonych przed 36 tygodniem ciąży, z wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu płodu oraz wymagających intensywnej tlenoterapii i fototerapii.


2 rok

Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę
1. Wizyta adaptacyjna - przysługuje w przypadku pierwszej wizyty dziecka (jeżeli nie wykorzystało świadczenia wcześniej). (W najbliższej nowelizacji rozporządzenia warunek ten nie będzie obowiązywał.)
2. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych.
3. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem Matki w zakresie higieny jamy ustnej).
4. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmuje:
1) sprawdzenie liczby jednoimiennych górnych i dolnych siekaczy po prawej i lewej stronie łuku oraz przebiegu linii pośrodkowej;
2) sposób zwierania się siekaczy;
3) sprawdzenie toru oddychania;
4) sposób układania dziecka do snu;
5) sposób karmienia;
6) sprawdzenie występowania nawyków w postaci ssania smoczków lub palców.
5. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu - profilaktyka ortodontyczna.
Pouczenie o dbałości oddychania przez nos, o odpowiednich sposobach układania dziecka do snu, konieczności odzwyczajenia od złych nawyków.
6. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.
Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza POZ
Bilans zdrowia, w tym:
1) badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe, ze szczególnym uwzględnieniem tempa rozwoju fizycznego (pomiary: masy i długości ciała) i psychomotorycznego oraz przebytych schorzeń;
2) ocena wykonania szczepień ochronnych zgodnie z kalendarzem szczepień;
3) ocena obecności czynników ryzyka uszkodzenia słuchu;
4) przeprowadzenie testu rozwoju reakcji słuchowych oraz ocena rozwoju mowy;
5) test Hirschberga w kierunku wykrywania zeza;
6) pomiar ciśnienia tętniczego krwi.


4 rok

Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę
1. Wizyta adaptacyjna - przysługuje w przypadku pierwszej wizyty dziecka (jeżeli nie wykorzystało świadczenia wcześniej).
2. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej i oceną stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych).
3. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmuje:
1) sprawdzenie liczby zębów oraz przebiegu linii pośrodkowej;
2) sposób zwierania siekaczy;
3) sprawdzenie toru oddychania;
4) sprawdzenie występowania złych nawyków.
4. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu - profilaktyka ortodontyczna. Pouczenie o dbałości oddychania przez nos, o wprowadzaniu pokarmów o stałej konsystencji, odzwyczajaniu od nawyków.
5. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.
Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza POZ
Bilans zdrowia, w tym:
1) ocena obecności czynników ryzyka uszkodzenia słuchu;
2) badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe w kierunku oceny rozwoju fizycznego (pomiary: wzrostu i masy ciała), psychomotorycznego i społecznego;
3) przeprowadzenie testu rozwoju reakcji słuchowych oraz ocena rozwoju mowy.


5 rok

Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę
1. Wizyta adaptacyjna - przysługuje w przypadku pierwszej wizyty dziecka (jeżeli nie wykorzystało świadczenia wcześniej).
2. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej i oceną stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych).
3. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmuje:
1) sprawdzenie liczby zębów;
2) sposób zwierania się siekaczy oraz przebieg linii pośrodkowej i linii za tylnymi powierzchniami drugich zębów trzonowych mlecznych;
3) występowanie złych nawyków;
4) starcie powierzchni żujących mlecznych trzonowców;
5) sposób kontaktu kłów.
4. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu - profilaktyka ortodontyczna. Nauczenie sposobów działań prowadzących do eliminacji nawyków ssania smoczków i oddychania z otwartymi ustami. Zalecenie podawania pokarmów o stałej konsystencji.
5. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.
Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza POZ
1. Badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe w kierunku oceny rozwoju fizycznego, psychomotorycznego i społecznego.
2. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.


6 rok

Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę
1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych i PUW* dla zębów stałych.
2. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej).
3. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmuje:
1) sprawdzenie typu wyrzynania zębów stałych (siekaczowy lub trzonowcowy);
2) sposób zwierania się pierwszych stałych zębów trzonowych według zasad Angle'a;
3) występowanie nawyków ustnych;
4) starcie powierzchni żujących zębów mlecznych.
4. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu - profilaktyka ortodontyczna.
Nauczenie sposobów działań prowadzących do eliminacji nawyków ssania smoczków i oddychania z otwartymi ustami. Zalecenie podawania pokarmów o stałej konsystencji W uzasadnianych przypadkach opiłowanie niestartych powierzchni mlecznych kłów prowadzących dolny łuk zębowy nadmiernie ku tyłowi.
5. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań Dotyczy zębów mlecznych i stałych.
Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza POZ
Badanie obejmujące:
1) badanie podmiotowe:
a) wywiad od rodziców i dziecka, z uwzględnieniem czynników ryzyka dla zdrowia oraz zachowań zdrowotnych,
b) analizę informacji zawartej w karcie badania profilaktycznego,
c) analizę innej indywidualnej dokumentacji medycznej;
2) badanie przedmiotowe ze szczególnym uwzględnieniem oceny:
a) rozwoju fizycznego (pomiary: wzrostu i masy ciała),
b) rozwoju psychomotorycznego,
c) mowy,
d) lateralizacji,
e) układu ruchu,
f) jamy ustnej,
g) u chłopców - obecności jąder w mosznie i wad układu moczowo-płciowego;
3) wykrywanie zaburzeń układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa, zniekształceń statycznych kończyn dolnych;
4) wykrywanie zeza (Cover test, test Hirschberga);
5) wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku;
6) ocena wykonania szczepień ochronnych zgodnie z kalendarzem szczepień;
7) przeprowadzenie testu rozwoju reakcji słuchowych oraz ocena rozwoju mowy;
8) ocena obecności czynników ryzyka uszkodzenia słuchu;
9) pomiar ciśnienia tętniczego krwi;
10) badania lekarskie specjalistyczne i diagnostyczne w razie potrzeby;
11) podsumowanie badania z określeniem: zdrowotnej dojrzałości szkolnej i kwalifikacji do grupy na zajęciach wychowania fizycznego (w tym nauki pływania) oraz ewentualnego problemu zdrowotnego;
12) poradnictwo w zakresie prozdrowotnego stylu życia.
Działania profilaktyczne w zakresie profilaktyki chorób jamy ustnej wykonywane przez Pielęgniarkę POZ lub piel. szkolną, higienistkę szkolną - Edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej w szkole.


7 rok

Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę
1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych i PUW* dla zębów stałych.
2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych i wskaźnika puw* dla zębów mlecznych.
3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.
4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN:
1) wyraźnego zniekształcenia lub
2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.
5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.
Działania profilaktyczne w zakresie profilaktyki chorób jamy ustnej wykonywane przez pielęgniarkę POZ lub piel. szkolną, higienistkę szkolną - prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi; udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.


8 rok

Działania profilaktyczne w zakresie profilaktyki chorób jamy ustnej wykonywane przez pielęgniarkę POZ lub piel. szkolną, higienistkę szkolną - prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi; udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.


9 rok

Działania profilaktyczne w zakresie profilaktyki chorób jamy ustnej wykonywane przez pielęgniarkę POZ lub piel. szkolną, higienistkę szkolną - prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi.


10 rok

Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę
1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych i puw* dla zębów mlecznych oraz ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP).
2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych i wskaźnika puw* dla zębów mlecznych.
3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.
4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN:
1) wyraźnego zniekształcenia lub
2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.
5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.
Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza POZ
Badanie obejmujące:
1) badanie podmiotowe:
a) wywiad od rodziców i dziecka, z uwzględnieniem czynników ryzyka dla zdrowia oraz zachowań zdrowotnych,
b) analizę informacji zawartej w karcie badania profilaktycznego od pielęgniarki lub higienistki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem wyników testów przesiewowych, oraz od wychowawcy klasy,
c) analizę innej indywidualnej dokumentacji medycznej;
2) badanie przedmiotowe ze szczególnym uwzględnieniem oceny:
a) rozwoju fizycznego (pomiary: wzrostu i masy ciała),
b) rozwoju,
c) układu ruchu,
d) układu moczowo-płciowego,
e) dojrzewania płciowego według skali Tannera,
f) tarczycy,
g) jamy ustnej;
3) wykrywanie zaburzeń układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa;
4) wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku i widzenia barw;
5) pomiar ciśnienia tętniczego krwi;
6) badania specjalistyczne lekarskie i diagnostyczne w razie potrzeby;
7) podsumowanie badania z określeniem poziomu i tempa rozwoju fizycznego, rozwoju psychospołecznego (ocena orientacyjna), przystosowania szkolnego, kwalifikacji do grupy na zajęciach wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz ewentualnego problemu zdrowotnego;
8) poradnictwo w zakresie prozdrowotnego stylu życia.

Działania profilaktyczne w zakresie profilaktyki chorób jamy ustnej wykonywane przez pielęgniarkę POZ lub piel. szkolną, higienistkę szkolną - prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi; udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.


11 rok

Działania profilaktyczne w zakresie profilaktyki chorób jamy ustnej wykonywane przez pielęgniarkę POZ lub piel. szkolną, higienistkę szkolną - prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi; udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.


12 rok

Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę
1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych i oraz ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP).
2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych.
3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.
4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN:
1) wyraźnego zniekształcenia lub
2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.
5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.
Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza POZ
1. Postępowanie poprzesiewowe u uczniów z dodatnim wynikiem testu.
2. Wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego (pomiary: wzrostu i masy ciała).
3. Wykrywanie zaburzeń układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa.
4. Wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku.
Działania profilaktyczne w zakresie profilaktyki chorób jamy ustnej wykonywane przez pielęgniarkę POZ lub piel. szkolną, higienistkę szkolną - prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi; udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.


13 rok

Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę
1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych oraz ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP).
2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych.
3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.
4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN:
1) wyraźnego zniekształcenia lub
2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.
5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.
Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza POZ
Badanie obejmujące:
1) badanie podmiotowe:
a) wywiad od rodziców i dziecka, z uwzględnieniem czynników ryzyka dla zdrowia oraz zachowań zdrowotnych,
b) analiza informacji zawartej w karcie badania profilaktycznego od pielęgniarki lub higienistki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem wyników testów przesiewowych, oraz od wychowawcy klasy,
c) analiza innej indywidualnej dokumentacji medycznej;
2) badanie przedmiotowe ze szczególnym uwzględnieniem oceny:
a) rozwoju fizycznego (pomiary: wzrostu i masy ciała),
b) rozwoju psychospołecznego,
c) układu ruchu,
d) tarczycy,
e) dojrzewania płciowego,
f) układu moczowo-płciowego,
g) jamy ustnej,
h) skóry;
3) wykrywanie zaburzeń układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej;
4) wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku;
5) wykrywanie zaburzeń słuchu (badanie orientacyjne szeptem);
6) pomiar ciśnienia tętniczego krwi;
7) badania specjalistyczne lekarskie i diagnostyczne w razie potrzeby;
8) podsumowanie badania z określeniem poziomu i tempa wzrastania oraz dojrzewania płciowego, rozwoju psychospołecznego (ocena orientacyjna) przystosowania szkolnego, kwalifikacji do grupy na zajęciach wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz ewentualnego problemu zdrowotnego;
9) poradnictwo w zakresie prozdrowotnego stylu życia.
Działania profilaktyczne w zakresie profilaktyki chorób jamy ustnej wykonywane przez pielęgniarkę POZ lub piel. szkolną, higienistkę szkolną - prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi; udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.


16 rok

Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę
1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych oraz ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP).
2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych.
3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.
4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN:
1) wyraźnego zniekształcenia lub
2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.
5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.
Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza POZ
Badanie obejmujące:
1) badanie podmiotowe:
a) wywiad od ucznia i rodziców, z uwzględnieniem czynników ryzyka dla zdrowia oraz zachowań zdrowotnych,
b) analizę informacji zawartej w karcie badania profilaktycznego od pielęgniarki lub higienistki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem wyników testów przesiewowych, oraz od wychowawcy klasy,
c) analizę innej indywidualnej dokumentacji medycznej;
2) badanie przedmiotowe ze szczególnym uwzględnieniem oceny:
a) rozwoju fizycznego (pomiary: wzrostu i masy ciała),
b) rozwoju psychospołecznego,
c) procesu dojrzewania płciowego,
d) układu ruchu,
e) tarczycy,
f) jamy ustnej,
g) skóry;
3) wykrywanie zaburzeń układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej;
4) wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku;
5) pomiar ciśnienia tętniczego krwi;
6) badania specjalistyczne lekarskie i diagnostyczne w razie potrzeby;
7) podsumowanie badania z określeniem poziomu i tempa rozwoju fizycznego i dojrzewania płciowego, rozwoju psychospołecznego (ocena orientacyjna), kwalifikacji do grupy na zajęciach wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz ewentualnego problemu zdrowotnego;
8) poradnictwo w zakresie prozdrowotnego stylu życia oraz z punktu widzenia przyszłego wyboru dalszego kształcenia lub pracy zawodowej.


18 rok

Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza POZ
Badanie obejmujące:
1) badanie podmiotowe:
a) wywiad od ucznia, z uwzględnieniem czynników ryzyka dla zdrowia oraz zachowań zdrowotnych,
b) analiza informacji zawartej w karcie badania profilaktycznego od pielęgniarki lub higienistki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem wyników testów przesiewowych, oraz od wychowawcy klasy,
c) analizę innej indywidualnej dokumentacji medycznej;
2) badanie przedmiotowe ze szczególnym uwzględnieniem oceny:
a) rozwoju fizycznego (pomiary: wzrostu i masy ciała),
b) rozwoju psychospołecznego,
c) układu moczowo-płciowego i dojrzałości płciowej,
d) układu ruchu,
e) tarczycy,
f) jamy ustnej,
g) skóry;
3) wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku;
4) pomiar ciśnienia tętniczego krwi;
5) badania specjalistyczne lekarskie i diagnostyczne w razie potrzeby;
6) podsumowanie wyników badania z określeniem ewentualnego problemu zdrowotnego oraz sugestii i rad dotyczących dalszego kształcenia i wyboru zawodu, przyszłego rodzicielstwa, prozdrowotnego stylu życia, w tym aktywności fizycznej.


19 rok

Działania profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę
1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych.
2.Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW*.
3. Ocena stanu zdrowia jamy ustnej z uwzględnieniem stanu uzębienia, przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej.
4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN:
1) wyraźnego zniekształcenia lub
2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.