PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Ministerstwo Zdrowia nie zaskarży rozporządzenia UE w sprawie rtęci

en
31-08-2017, 10:17
Ministerstwo Zdrowia nie zaskarży rozporządzenia UE w sprawie rtęci Co dalej w kwestii separatorów rtęci? (fot. pixabay)
NRL apelowała do premier Beaty Szydło, aby Polska zaskarżyła rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie rtęci. Samorządowcy właśnie otrzymali odpowiedź na ten temat od Ministerstwa Zdrowia, informuje Andrzej Cisło wiceprezes WIL i przewodniczący KS WIL.

Niestety, zaskarżenie rozporządzenia w sprawie rtęci jest niemożliwe z przyczyn głównie prawnych, streszcza odpowiedź resortu Andrzej Cisło.

MZ informuje, że państwo członkowskie może zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości UE akty prawodawcze powołując się na następujące podstawy:
- brak kompetencji UE do działania (gdy którakolwiek z instytucji unijnych podejmuje działania władcze, do których nie ma upoważnienia w prawie pozytywnym);
- naruszenie istotnego wymogu proceduralnego (uchybienia proceduralne muszą być „istotne", co ma miejsce wtedy, gdy pominięcie stosownych przepisów określających procedurę postępowania mogło mieć wpływ na treść wydanego aktu);
- naruszenie traktatów lub jakiejkolwiek reguły prawnej związanej z ich stosowaniem (może być rozpatrywane w aspekcie niezgodności prawa wtórnego z prawem pierwotnym oraz w odniesieniu do zgodności aktów wykonawczych lub delegowanych z aktem ustawodawczym);
- nadużycie władzy (zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości nadużycie władzy ma miejsce wówczas, gdy można stwierdzić, na podstawie obiektywnych, relewantnych i konsekwentnych czynników, że dany akt został przyjęty przez instytucję UE „wyłącznie lub przede wszystkim z zamiarem osiągnięcia celu innego niż deklarowany, lub w celu obejścia procedury załatwienia sprawy wyznaczonej przez Traktat”).

Skargi przewidziane w art. 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) wnosi się w terminie dwóch miesięcy od daty publikacji aktu lub jego notyfikowania skarżącemu lub, w razie ich braku, od daty powzięcia przez niego wiadomości o tym akcie.

Tyle w kwestii procedur prawnych. A ponadto, jak zwraca uwagę resort zdrowia, procesy przed Trybunałem w Strasburgu są długie, Polska ma w tej chwili nienajlepsze relacje z instytucjami europejskimi. Próba zaskarżenia rozporządzenia byłaby sporym wyzwaniem dla samego rządu.

Nie zmienia to faktu, podkreśla Andrzej Cisło, że coś w tej sprawie zrobić trzeba, bo tak skonstruowany obowiązek jest po prostu niewykonalny. Na posiedzeniu Komisji Stomatologicznej NRL 18 sierpnia 2017 r. zapadła decyzja o kontynuowaniu rozmów z Ministerstwem Zdrowia w tej sprawie, gdyż instalacja separatorów w każdym gabinecie do 31 grudnia 2018 r. jest niemożliwa. 

Więcej: autonomia-dent.pl

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
gabinety stomatologiczne   rtęć  

POLECAMY W SERWISACH