PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Ministerialna interpretacje list oczekujących w stomatologii

ms
22-09-2015, 08:04
Ministerialna interpretacje list oczekujących w stomatologii Kolejka do dentysty
Ministerstwo Zdrowia odniosło się do postulatów NRL w sprawie konstrukcji list oczekujących i zasadności ich tworzenia np. w stomatologii. Pozytywne jest to, że resort zdrowia chce, a przynajmniej deklaruje, że chce zgłoszone wnioski rozpatrzeć. Mniej optymistyczne natomiast jest to, iż z przedstawionej argumentacji nie można wysnuć wniosku o zamiarze wprowadzenia istotnych zmian w zasadach tworzenia i sprawozdawania kolejki pacjentów.

Z opublikowanego przez Wielkopolską Izbę Lekarską pisma Sławomira Neumanna, sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia wynika m.in., że:

- minister zdrowia jest zainteresowany stałym doskonaleniem funkcjonowania zarówno list oczekujących, jak i zarządzania czasem oczekiwania, a apel prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie zmiany przepisów dotyczących prowadzenia list oczekujących będzie poddany bardzo szczegółowym analizom;

- wprowadzenie zasady, według której maksymalny dopuszczalny czas oczekiwania na poszczególne świadczenia opieki zdrowotnej, objęte koszykiem świadczeń gwarantowanych, po upływie którego pacjent miałby prawo wykonać dane świadczenie w dowolnej placówce medycznej w kraju lub za granicą i otrzymać z NFZ zwrot wydatkowanych na ten cel środków pieniężnych, wymaga oszacowania kosztów;

- odejście od obowiązkowej listy oczekujących na świadczenia z zakresu stomatologii wymaga przeprowadzenia szczegółowych, pogłębionych analiz i dyskusji.

Ministerstwo Zdrowia poza tym zgadza się z NRL, iż:

-  przepisy, które regulują zasady prowadzenia list oczekujących powinny być sformułowane w sposób jasny i zrozumiały, a ich stosowanie w praktyce powinno być bardziej elastyczne, tak aby nie prowadziło do rozwiązań sprzecznych z interesem pacjentów;

- należy wyeliminować sytuacje, w których poszczególne oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia rozstrzygają wątpliwości powstające na gruncie przepisów o prowadzeniu list oczekujących, najczęściej w formie niepodpisanego komunikatu czy prezentacji zamieszczonej na stronie internetowej.

Bardziej interesujące dla lekarzy dentystów będą zapewne stanowiska, które Ministerstwo Zdrowia przedstawiło w odpowiedzi na szczegółowe pytania przedstawicieli samorządu lekarskiego. Odpowiedzi te zostały uzgodnione z Centralą Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Kolejki oczekujących w świadczeniach protetycznym lub ortodontycznym

Pytanie. Wątpliwości budzi status procedur przygotowujących do udzielenia niektórych świadczeń (np. do świadczenia protetycznego lub ortodontycznego) — czy są one już rozpoczęciem tego świadczenia, a więc skutkują wykreśleniem z listy oczekujących? Często są one wykonywane przez różnych świadczeniodawców w różnym zakresie usług stomatologicznych.

Odpowiedź. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami prawnymi, w Polsce określane są rzeczywiste czasy oczekiwania. Czasy te umożliwiają ustalenie ile czasu upłynęło od zarejestrowania pacjenta na liście oczekujących do momentu rozpoczęcia wykonania świadczenia.

W związku z tym, co do zasady, procedury przygotowujące do udzielenia niektórych świadczeń nie mogą powodować skreślenia pacjenta z listy oczekujących na to świadczenie. Na listy oczekujących na leczenie protetyczne, leczenie aparatem ortodontycznym wpisuje się osoby zakwalifikowane na to leczenie.

POLECAMY W SERWISACH