PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Minister zdrowia przygląda się opodatkowaniu napojów zawierających cukier

ms
16-04-2018, 12:32
Minister zdrowia przygląda się opodatkowaniu napojów zawierających cukier Napoje słodzone z wyższym podatkiem? (foto: pixabay)
Resort zdrowia analizuje zagadnienia wykorzystania polityki cenowej w promocji racjonalnego żywienia. Niemniej jednak w Ministerstwie Zdrowia nie są prowadzone prace legislacyjne w tym zakresie.

Departament Zdrowia Publicznego MZ dość zawile poinformował, że "Prowadzenie polityki fiskalnej dotyczącej produkcji i obrotu produktów spożywczych szkodliwych w nadmiarze dla zdrowia, sprzyja udokumentowanemu obniżeniu ich konsumpcji. Dostępne dane potwierdzają potencjalnie korzystny efekt wykorzystywania narzędzi polityki fiskalnej na zmianę nawyków żywieniowych, a co za tym idzie na zmniejszenie częstości występowania nadwagi, otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych". 

W chwili obecnej resort analizuje zagadnienia wykorzystania polityki cenowej w promocji racjonalnego żywienia. Niemniej jednak w resorcie nie są prowadzone prace legislacyjne w tym zakresie.

Resort zdrowia nie omieszkał przypomnieć przy okazji, że podejmuje liczne działania mające na celu przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym. 

Konieczność usystematyzowania działań w obszarze zdrowia publicznego, zapewnienie ich ciągłości, adekwatności i kompleksowości uwzględniono w ustawie z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916 oraz z 2017 r. poz. 2237).

Zgodnie z art. 2 ustawy zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmują:
1) monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa;
2) edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych;
3) promocję zdrowia;
4) profilaktykę chorób;
5) działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji;
6) analizę adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa;
7) inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz współpracy międzynarodowej w zakresie zdrowia publicznego;
8) rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego;
9) ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych;
10) działania w obszarze aktywności fizycznej.

Dodatkowo, rozporządzenie Rady Ministrów z 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lala 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492) w celu strategicznym zakłada wydłużenie życia w zdrowiu, poprawę zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu. Poszczególne cele operacyjne przyporządkowane są do określonych czynników ryzyka.

Obejmują one:
1) poprawę sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa;
2) profilaktykę i rozwiązywanie problemów związanych z nadużywaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi;
3) profilaktykę problemów zdrowia psychicznego I poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa;
4) ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki;
5) promocję zdrowego i aktywnego starzenia się;
6) poprawę zdrowia prokreacyjnego.

W ramach celu operacyjnego 1 uwzględniono konieczność prowadzenia przez ministra zdrowia we współpracy z ministrem finansów, ministrem rolnictwa i rozwoju wsi oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym prozdrowotnej polityki publicznej ukierunkowanej na zwiększanie dostępności produktów spożywczych zalecanych do spożycia i zmniejszanie dostępności produktów niezalecanych do nadmiernego spożycia.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH