• jobDent jobDENT
    giełda pracy

    najnowsze oferty pracy

    Szukam pracy

  • kursDent kursDENT
    szukaj szkoleń
PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Michał Grabiec: NFZ kontroluje, czyli profilaktyczne przeciwdziałanie, czy poszukiwanie potknięć?

ms
14-04-2016, 10:20
Michał Grabiec: NFZ kontroluje, czyli profilaktyczne przeciwdziałanie, czy poszukiwanie potknięć? Michał Grabiec, radca prawny
O ryzyku, związanym z zawarciem przez lekarza dentystę umowy z NFZ na wykonywanie świadczeń stomatologicznych - mówi infoDENT24.pl Michał Grabiec, radca prawny specjalizujący się w tematyce prawa medycznego.

W przeciwieństwie do standardowych umów, zawieranych przez stomatologów z pacjentami, umowa z NFZ nie może mieć dowolnego kształtu, uzależnionego wyłącznie od woli stron ją zawierających.

Podstawowe wymagania umów zawieranych przez NFZ ze świadczeniodawcami są zawarte w rozporządzeniu ministra zdrowia z 15 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W każdej, zawieranej przez lekarza dentystę (lub podmiot leczniczy), umowie jest odesłanie właśnie do przepisów tego rozporządzenia, które normuje ramowe kwestie zawieranego kontraktu.

Kontrola, czego?
Ze względu na to, że środki kontraktowane przez NFZ są środkami publicznymi, w ogólnych warunkach umów znajduje się szereg mechanizmów uprawniających Fundusz do zakwestionowania jakości i liczby wykonywanych świadczeń. Wynika to z wielokrotnie akcentowanej w orzecznictwie sądowym konieczności kontroli wydatkowania tych środków.

Według ustawy o świadczeniach, NFZ przeprowadza kontrolę pod kątem:
- organizacji i sposobu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich dostępności;
- udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pod względem zgodności z wymaganiami określonymi w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
- zasadności wyboru leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych stosowanych w leczeniu, rehabilitacji i badaniach diagnostycznych;
- przestrzegania zasad wystawiania recept;
- dokumentacji medycznej dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zakres kontroli jest zatem szeroki i Fundusz ma duże pole do poszukiwania potknięć świadczeniodawcy, co zresztą nierzadko czyni. Tajemnicą poliszynela jest to, że w większości przypadków NFZ nie jest nastawiony na profilaktyczne przeciwdziałanie nieprawidłowościom, ale właśnie na stwierdzanie błędów i stosowanie konsekwencji przewidzianych w  umowie oraz w aktach prawnych.

Zastrzeżenia do protokołu kontroli, jak?
Z punktu widzenia świadczeniodawcy, w przypadku kontroli, istotne jest zastosowanie przewidzianych prawem uprawnień lekarza i lekarza dentysty do przeciwdziałania ustaleniom kontroli (odmowa podpisania protokołu kontroli, zgłoszenie w ciągu siedmiu dni zastrzeżeń do protokołu lub do wystąpienia pokontrolnego). Zachowanie tych procedur jest istotne.

W wielu postępowaniach zachowanie lekarza, lekarza dentysty, czy przedstawicieli podmiotu leczniczego może mieć wpływ na późniejszą, sądową ocenę prawidłowości realizacji umowy. W postępowaniach, które prowadziłem, zachowanie odpowiednich procedur miało ogromny wpływ na treść wyroku.

SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   kontraktowanie   Michał Grabiec  

POLECAMY W SERWISACH