PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Masz kontrakt z NFZ i liczysz na koleżeńskie zastępstwo? To licz się też z konsekwencjami.

ms
12-11-2015, 10:58
Masz kontrakt z NFZ i liczysz na koleżeńskie zastępstwo? To licz się też z konsekwencjami. Nie można scedować kontraktu NFZ na zastępcę (foto: pixabay)
NFZ domagał się zapłaty przez dentystkę nienależnie wypłaconej jej kwoty 77,8 tys. zł oraz zapłaty kary umownej w wysokości 11,1 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami. Pozwana dentystka broniła się, że zastępowała ją koleżanka, a jeśli tak – to zdaniem pozwanej – zastępczyni wstąpiła w jej prawa i obowiązki w odniesieniu do kontraktu z NFZ. Nic takiego.

Problem w tym, że okres kontrolny objął czas, w którym pozwaną dentystkę zastępowała w pracy jej koleżanka (stomatolog, która realizowała kontrakt, wyjechała na miesiąc do Wielkiej Brytanii). Taki właśnie okres nieobecności w pracy dentystka zgłosiła pracownikom NFZ. Publiczny płatnik zgodził się na zastępstwo.

Kolejny problem jest taki, że kontrola usług, realizowanych przez gabinet, nastąpiła po tym miesięcznym okresie. Co się zmieniło? Otóż niestety niewiele, bo okazało się, że na stanowisku pracy nie było właścicielki kontraktu. Zamiast niej, pacjentów przyjmowała zastępczyni, która miała pracować zaledwie przez miesiąc a okazało się, że zastępowała koleżankę przez…43 miesiące. Do pracy w zastępstwie wiele zastrzeżeń miał NFZ, ale część uwag dotyczyła także okresu, w którym nie tylko nominalnie w gabinecie funkcjonowała oficjalna właścicielka kontraktu z NFZ.

Fundusz wyraził zgodę na zastępstwo miesięczne, a w rzeczywistości okazało się ono zdecydowanie dłuższe. Wszystko to co stało się pomiędzy dwoma dentystkami: cesja najmu gabinetu, nieodpłatnie udostępnienie wyposażenia, nieformalne przekazywanie kwoty tytułem wynagrodzenia za usługi z NFZ - wobec braku zgody Funduszu -  nie miało znaczenia przed sądem.

To na pozwanej dentystce ciąży wymóg udowodnienia, że nie ponosi ona odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zobowiązania. Wymagałoby to wykazania, iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania umownego jest następstwem okoliczności, za które dentystka nie ponosi odpowiedzialności. Takich okoliczności pozwana jednak nie przedstawiła.

Wbrew twierdzeniom dentystki, iż do uchybień, stwierdzonych przez NFZ, doszło w czasie pracy zastępującej ją lekarki - dowody, przedstawione przez Fundusz, wskazują, że większość korekt i naliczonych kar umownych obejmowały czas, gdy pozwana osobiście pracowała w gabinecie.

Pozwana nie wniosła zastrzeżeń do nieprawidłowości stwierdzonych przez powoda w wystąpieniu pokontrolnym, ani nie zakwestionowała wyników kontroli. Jedyne co zrobiła, to poprosiła o przedłużenie terminu do ustosunkowania się wobec wyników kontroli.

Sąd doszedł do przekonania, że pozwana nie wykonała zobowiązania, wynikającego z kontraktów zawartych z powodem, wobec czego NFZ słusznie zobowiązał ją do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i zapłaty kar umownych.

NFZ naliczył kary umowne dentystce w związku m.in. z:
- przedstawieniem danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których NFZ dokonał płatności nienależnych środków;
- niepodania do wiadomości świadczeniobiorców zasad rejestracji i organizacji udzielania świadczeń.

Kosztami procesu Sąd obciążył w całości pozwaną (jako stronę przegrywającą proces). Powód bowiem przegrał w niewielkim zakresie, tylko co do części roszczenia o odsetki i kary umowne.

Sąd Okręgowy w Poznaniu XII Wydział Cywilny
Sygnatura akt XII C 1256/ 2013/ 15

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   kontraktowanie   sąd   kara dla dentysty  

POLECAMY W SERWISACH