• jobDent jobDENT
    giełda pracy

    najnowsze oferty pracy

    Szukam pracy

  • kursDent kursDENT
    szukaj szkoleń
PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Masz kontrakt? Możesz go mieć do połowy 2017 r.

ws
28-12-2015, 08:12
Masz kontrakt? Możesz go mieć do połowy 2017 r. Kontraktowanie może być przedłużone do połowy 2017 r. (foto: pixabay)
Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej mogą być przedłużone do 30 czerwca 2017 r. – wynika z ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Skąd ta prolongata? Otóż wciąż nie ma zapowiadanych map, przedstawiających trendy demograficzne i epidemiologiczne, obrazujących infrastrukturę w ochronie zdrowia i pokazujące przyszłe potrzeby. Mapy te mają umożliwić poprawę planowania ochrony zdrowia na szczeblu centralnym i regionalnym (województw i powiatów).

Ustawę przytaczamy w całości, gdyż jest bardzo krótka (zasadnicze jej elementy zostały pogrubione):

Art. 1. W ustawie z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138 i 1491) w art. 26 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)    art. 1 pkt 52–54 i pkt 55 w zakresie art. 149 ust. 1 pkt 7, oraz art. 8 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2016 r.;”.

Art. 2. 1. Na wniosek dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, za zgodą świadczeniodawcy, obowiązywanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w dniu wejścia w życie ustawy może zostać przedłużone na okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2017 r.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia kieruje do wszystkich świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych zakresach udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, które nie zostały wypowiedziane na dzień nadania wniosku.

3. W przypadku umów na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych przez zespoły ratownictwa medycznego, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.[1])), przedłużenie umowy wymaga uzyskania przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zgody właściwego miejscowo wojewody.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH