• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Masz gabinet stomatologiczny? Nie zawsze płacisz składki ZUS.

ms
08-08-2017, 10:11
Masz gabinet stomatologiczny? Nie zawsze płacisz składki ZUS. ZUS wymaga płacenia składek jeśli ma się firmę (foto: pixabay)
W okresie 13 lat stomatolog korzystała z ośmiu urlopów bezpłatnych (łącznie siedem miesięcy). W tym czasie nie opłacała składek w zakresie ubezpieczenia społecznego: emerytalnego, rentowego i wypadkowego. ZUS upomniał się o nie.

Sprawa znalazła się w sądzie, bo dentystka uważała, że przez siedem miesięcy nie podlegała z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej (własny gabinet) obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu. Tymczasem ZUS wystąpił o wpłacenie składek za okres urlopów bezpłatnych.

Dentystka argumentowała w sądzie, że pracuje w szpitalu i jednocześnie prowadzi prywatny gabinet stomatologiczny. W spornych okresach, m.in. ze względu na ciężką chorobę męża i konieczność wyjazdów wraz z nim do ośrodków rehabilitacji, brała urlopy bezpłatne, w czasie których nie prowadziła gabinetu stomatologicznego.

Praca poniżej  płacy minimalnej a obowiązek uiszczania składek ZUS
ZUS zauważył, że dentystka podczas urlopu bezpłatnego otrzymywała z tytułu stosunku pracy wynagrodzenie niższe od minimalnego ( z uwagi na przebywanie na zwolnieniach lekarskich bądź urlopie bezpłatnym), co oznacza że w tym okresie musiała podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie art. 9 ust 1 ustawy systemowej w zw. z art. 6 ust 1 pkt 5 ustawy systemowej.

Dentystka ma zgłoszoną do ewidencji pozarolniczą działalność gospodarczą, polegającą na prowadzeniu gabinetu stomatologicznego. Gabinet znajduje się w mieszkaniu. Pracuje w nim w godzinach popołudniowych umawiając się z pacjentami na konkretne godziny wizyt.

Pracownicy, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia z pracę, podlegają również obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów (tutaj własna działalność gospodarcza).

W spornych okresach, z uwagi na przebywanie dentystki na zasiłku z tytułu niezdolności do pracy - jej wynagrodzenie było niższe od minimalnego. Z kolei w okresie korzystania z urlopu bezpłatnego stosunek pracy podlegał zawieszeniu na podstawie art. 174§2 k.p. W tym okresie dentystka nie otrzymywała od pracodawcy żadnego wynagrodzenia.

Działalności gospodarczej nie prowadzi się tylko dlatego, że istnieje firma
Sąd uznał, że działalność gospodarcza jest prowadzona wówczas, gdy są podejmowanie realne czynności związane z tą działalnością. Skoro zatem dentystka, kiedy przebywała na zwolnieniach lekarskich oraz korzystała z urlopów bezpłatnych, nie prowadziła prywatnej praktyki stomatologicznej (jak wynika z przeprowadzonego postępowania dowodowego) to należy uznać, że nie miała ona innej, poza pracowniczą podstawy do ubezpieczenia, a to wyklucza możliwość objęcia jej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu działalności gospodarczej.

W takiej sytuacji okoliczność, iż podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w spornych okresach była niższa od minimalnego wynagrodzenia, nie powoduje wygaśnięcia pracowniczego tytułu do ubezpieczeń.

Jeżeli osoba zatrudniona nawet w niepełnym wymiarze czasu pracy posiada tylko taki tytułu do ubezpieczenia, gdyż nie prowadzi żadnej innej działalności, to podstawę wymiaru składek na jej ubezpieczenie będzie stanowił osiągany faktycznie przez tę osobę przychód, mimo że jest niższy od minimalnego wynagrodzenia.

W tej sytuacji Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych uznał racje dentystki, sygn. akt VU 1586/13

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
ZUS   składki  

POLECAMY W SERWISACH