PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Maseczki i rękawiczki nie są odpadami komunalnymi

17-04-2013, 00:01
Maseczki i rękawiczki nie są odpadami komunalnymi (foto: sxc.hu)
Maseczki i rękawiczki nie są odpadami komunalnymi (foto: sxc.hu)
Materiałów nieskażonych, jednorazowego użytku takich jak: podkłady medyczne, maseczki, rękawiczki nie można, po wykorzystaniu, traktować jako odpady komunalne suche. Ich składowanie i utylizacja podlegają specjalnym procedurom.

Powstające podczas pracy gabinetu stomatologicznego tego typu odpady powinny być gromadzone w jednorazowych, nieprzezroczystych workach jednorazowego użycia. Przy czym kolor tych worków nie może być czerwony (odpady skażone), ani żółty (odpady amalgamatu dentystycznego, chemikalia, odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne, leki cytotoksyczne i cytostatyczne).

Worki z odpadami medycznymi nieskażonymi suchymi powinny być wytrzymałe na rozrywanie, odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych.

Alternatywnym rozwiązaniem jest gromadzenie odpadów medycznych suchych w pojemnikach wielokrotnego użycia, które opróżnia wyspecjalizowana firma.

W żadnym przypadku nie wolno tego typu odpadów traktować jako odpady komunalne.

Klasyfikacja odpadów medycznych

Odpady medyczne to odpady powstające w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z 27 września 2001 r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) odpady medyczne sklasyfikowano w grupie 18.

18 Odpady medyczne i weterynaryjne

18 01 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej

18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemnik na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82

18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03

18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06

18 01 08*Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08

18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego

18 01 80* Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych

18 01 81 Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80

18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
lexDENT   BHP   ekologia   odpady medyczne   Sanepid  

POLECAMY W SERWISACH