PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Magdalena Szponar: "tajemnica przedsiębiorstwa" - coraz ważniejszy termin w praktyce lekarskiej

Mirosław Stańczyk
06-03-2014, 14:26
Magdalena Szponar: Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa? (foto: archiwum)
Każdy przedsiębiorca, a więc także lekarz dentysta prowadzący własną praktykę, samodzielnie decyduje, które dokumenty stanowią dla niego tajemnicę. Wbrew pozorom to ważne zagadnienie np. przy kontraktowaniu usług w ramach NFZ. Kwestię tą użytkownikom portalu infoDENT24.pl wyjaśnia Magdalena Szponar, radca prawny prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego Magdalena Szponar w Zamościu.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 3 października 2000 r. w sprawie o sygn. akt I CKN 304/00 informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, gdy łącznie zaistnieją trzy przesłanki. Jakie?
Po pierwsze:
informacja taka musi mieć charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiadać wartość gospodarczą.
Po drugie: nie została ona podana do wiadomości publicznej.
Po trzecie: podjęto niezbędne działania w celu zachowania poufności takiej informacji.

Czy warto zastrzegać informacje jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa?
Zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, oferty w postępowaniach konkursowych, organizowanych przez NFZ, będą - co do zasady - jawne. Jedynie ta część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa będzie podlegała ochronie. Warto więc zabezpieczyć swój interes, zadbać o zachowanie w poufności ważnych dla nas informacji.

Jakie informacje mogą zastrzec lekarze dentyści w swoich ofertach?
Informacją mającą charakter techniczny technologiczny i organizacyjny bez wątpienia będą informacje o wykształceniu i kwalifikacjach lekarzy i personelu medycznego, informacje o potencjale technicznym jakim jest sprzęt medyczny, jego parametry oraz rodzaj, kopie koncesji, informacje o podwykonawcach.
W swojej ofercie lekarz dentysta może zastrzec zaoferowaną cenę. Na tym etapie informacja ta może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, gdyż w trakcie negocjacji cena ta może ulec zmianie. Po podpisaniu umowy informacja o wartości umowy będzie upubliczniona przez NFZ.

Jakie informacje są publicznie dostępne?
Informacje, które zostały upublicznione nie mogą być zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa. Informacjami takimi będą informacje zawarte w ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.
Lekarz dentysta nie zastrzeże jako tajemnicy przedsiębiorstwa również harmonogramu pracy placówki i poszczególnych lekarzy, gdyż informacja ta musi być publicznie dostępna dla pacjentów. Publicznie dostępne muszą być również informacje, które zostały upublicznione przez podmiot świadczący usługi na stronie internetowej.

Jakie działania należy podjąć w celu zachowania poufności?
Podstawowym działaniem, jakie należy podjąć, jest oznaczenie w ofercie dokumentów jakie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Dokumenty te należy w odpowiedni sposób zabezpieczyć np. poprzez oddzielenie części jawnej od części niejawnej oferty. Część niejawną należy opisać w sposób nie budzący wątpliwości, iż zawiera ona tajemnicę przedsiębiorstwa. Dokumenty trzeba spiąć w jedną całość.

Magdalena Szponar
Radca Prawny

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   tajemnica lekarska   WSA   Magdalena Szponar  

POLECAMY W SERWISACH