PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Magdalena Szponar: NFZ zaleca certyfikaty ISO, ale jakie

Magdalena Szponar
18-12-2013, 09:37
Magdalena Szponar: NFZ zaleca certyfikaty ISO, ale jakie Magdalena Szponar, radca prawny prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego Magdalena Szponar w Zamościu (foto: archiwum)
Jednym ze sposobów podwyższenia jakości usług medycznych jest - w ocenie NFZ - posiadanie certyfikatów ISO. Publiczny płatnik zamierza przyznawać dodatkowe punkty tym usługodawcom, którzy takimi certyfikatami będą mogli się pochwalić. Pytanie tylko jakimi?

Teraz kwestię tą dokładnie użytkownikom portalu infoDENT24.pl wyjaśnia Magdalena Szponar, radca prawny prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego Magdalena Szponar w Zamościu.

W kwietniu 2013 r. zarządzeniem prezesa NFZ nr 27/2013/GPF powołano zespół ds. ustalania kryteriów oceny jakości ofert.
Zespół ten opublikował ostatnio kierunki zmian w zakresie miedzy innymi certyfikatów ISO. Prawdopodobnie podczas kontraktowania NFZ punktował będzie jedynie certyfikaty z akredytacją.

Wszystkie certyfikaty dzielą się na te z akredytacją i te bez akredytacji. Akredytacja potwierdza, iż jednostka wydająca certyfikat (czyli
poświadczająca spełnianie wytycznych z danej normy przez dany podmiot) Spełnia najwyższe standardy. Certyfikat wydany przez taką jednostkę akredytowaną zasługuje na pełne zaufanie. 

NFZ będzie brał pod uwagę certyfikaty wydane przez jednostki posiadające akredytację dla sektora usług medycznych, branży zdrowia i opieki społecznej zgodnie z kodem 38 EA.

Gdzie sprawdzić, czy dana firma, oferująca przeprowadzenie auditów certyfikujących, posiada akredytację? Firmę tą należy sprawdzić w bazie Polskiego Centrum Akredytacji - http://www.pca.gov.pl/

Honorowane będą również akredytacje jednostek akredytujących innych państw członkowskich. Uwaga wtedy ciężar udowodnienia, że certyfikat jakim się posługuje oferent, jest certyfikatem akredytowanym będzie leżał po stronie oferenta. Będzie on zobowiązany przedstawić NFZ, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, odpowiednią kopię dokumentu wystawionego przez jednostkę akredytującą.

Zanim przedstawiciele branży medycznej zdecydują się na firmę certyfikującą warto zapytać o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub inną równorzędną akredytację państwa członkowskiego. Zasadne jest uzyskanie wcześniej kopii stosownych dokumentów (lub w umowie zapewnić sobie wgląd do dokumentów wystawionych przez jednostkę certyfikującą).

Gdzie sprawdzić czy jednostka akredytująca innego państwa członkowskiego jest uznawana za równorzędną do jednostek posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji?

Po pierwsze, należy poprosić jednostkę certyfikującą o aktualny dokument akredytacji. W dokumencie tym powinno być wskazane przez jaki podmiot - organ akredytacyjny ten dokument został wydany.

Następnie należy sprawdzić czy ten organ akredytacyjny widnieje w wykazie, podanym w poniższym linku http://www.european-accreditation.org/mla-and-bla-signatories#4

Każdy kraj członkowski posiada organ akredytujący, odpowiadający Polskiemu Centrum Akredytacji. Dla przykładu Włochy posiadają organ o nazwie ACCREDIA.

Następnie należy wejść na stronę internetową danego podmiotu (np. http://www.accredia.it/ppsearch/accredia_orgmask.jsp?ID_LINK=265&area=7) i sprawdzić czy dostarczony przez jednostkę certyfikującą dokument akredytacyjny jest aktualny oraz czy dana jednostka znajduje się w wykazie podmiotów posiadających akredytację accredia.

Nie można zapomnieć o weryfikacji, czy podmiot ten posiada ważną akredytację o kodzie EA 38, czyli w zakresie usług medycznych. Dokument akredytacyjny powinien być dokumentem, który szczegółowo wskazuje zakresy (kody) posiadanej akredytacji.
Jeżeli dana jednostka posiada akredytację od wielu lat można uznać, że jest ona stabilnym i pewnym podmiotem. Skorzystanie z jego usług nie powinno budzić obaw.

Magdalena Szponar

radca prawny

www.kancelariamultilex.pl

O problemie certyfikatów ISO pisaliśmy także w materiale Nie masz ISO, pożegnaj się z kontraktem?

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   ISO   Magdalena Szponar  

POLECAMY W SERWISACH